สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท โฮเต็ลเบดส์ ประเทศไทย…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โฮเต็ลเบดส์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 74,900 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
TOYODA GOSEI…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คุณฉวีวรรณ นันทวงค์ รองประธานฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทโตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด เป็นผู้แทน จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทโตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาค 106,830 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ไทยออโต้คอนเวอชั่น...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนิกร ชัยอมฤต ในนามบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด มอบเงินจำนวน 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บ.แน็ป นิวตริซายส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คุณชาญวิทย์ เกตุนิล Senior Marketing Manager บริษัทิ แน็ป นิวตริซายส์ จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 Mr.Byambaa Ganbold President, Mongolian Family Welfare Association. Chairman of Red Cross Branch, Dornod Province และคณะ Mongolian Family Welfare Association ศึกษาดูงานการระดมทรัพยากรด้านการจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Mr.YOUSSEF ELKHOMRI Senior Vice President - Hotel Operations บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พนักงานบริษัทในเครือ และกลุ่มโรงแรม Mercure – Ibis – HOP INN มอบเงินบริจาค 299,999 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
DTC Enterprise ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ดี.ที.ซี อินเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบเงินบริจาค 8,000 บาท พร้อมเสื้อผ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์...ช่วยผู้ประสบภัยใต้
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายรัตนพงษ์ ชีถนอม ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 5,800 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอก บวร วงษ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม และคณะผู้อบรมหลักสูตรการประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการตอบโต้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
The 2nd ASEAN Regional Conference on School Safety
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมหารือระดับภูมิภาคในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Regional Conference on School Safety ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาตามกรอบแผนงาน ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนของอาเซียน
อบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
CEVA Logistics..ช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายณพลพัทธ์ ภาสวสุวรพงศ์ HR Area Manager บริษัท CEVA Logistics (Thailand) Ltd. มอบเงินบริจาค จำนวน 121,042 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
“ผอม ช่วย ใต้”....ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการ “ผอม ช่วย ใต้” จัดโดย Gaya Private Studio คุณตุ๊ก ชนกวนัน รักชีพ คุณกานต์ Master Piloxing และ M Academy มอบเงินบริจาค 84,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ฮอลิเดย์ อินน์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คุณอัมรินทร์ สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม และคณะ มอบเงินจำนวน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ฮีโน่มอเตอร์ส..ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คุณภัทร สงวนพรรค รักษาการผู้จัดการ หน่วยงานพนักงานสัมพันธ์และธุรกิจสังคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริการ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 42,650 บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
โรงเรียนศิริวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู, นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศิริวิทยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินจำนวน 115,720 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
คัดเลือกพื้นที่เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมประชุมประสานงานคัดเลือกพื้นที่และชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>