สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายกกิ่งกาชาดอำเภองาว นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภองาวและอำเภอวังเหนือ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวตำบลบ้านร้อง และตำบลวังทอง ณ โรงเรียนแม่งาวใต้ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว และ ณ วัดป่าตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (17 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๖๖ ชุด ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อำเภอสันกำแพง อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดแพร่ (10 ธ.ค. 2558)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (8 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2558" (8 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2558" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (8 ธ.ค. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (4 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมกับศูนย์ดรุณธรรม ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวเทิดพระเกียรติ (3 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลฮอด จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (2 ธ.ค. 2558)
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน (26 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ณ บริษัทเอเชีย เอาท์ดอร์ ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง (23 พ.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลประจำปี 2558 ในโครงการ "สร้างบุญ สร้างกุศล สะสมความดี" ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในวันที่ 20 พ.ย. 58 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย(สพส.)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (23 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดสวนดอกวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (20 พ.ย. 2558)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (19 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ของจังหวัดเชียงราย (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยกรอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นฐานและการสำลักในผู้ใหญ่ เด็กโตและทารก ณ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ณ บ้านสันติสุข ม.7 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (6 พ.ย. 2558)
เมื่อพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร อำเภอเมืองจังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>