สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 4 เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก (19 ก.พ. 2558)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 5 ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตั้งวันนี้ - 6 มีนาคม 2558...
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหัวข้อการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ (17 ก.พ. 2558)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหัวข้อวิชาการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 54 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดสิรินธร จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" (17 ก.พ. 2558)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูอนามัยในเขตรับผิดชอบสถานีกาชาดสิรินธร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 -35 คน ในวันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานีกาชาดสิรินธร...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (16 ก.พ. 2558)
วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ใหักับผู้สูงอายุตำบลหนองหอย จำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติฯ (12 ก.พ. 2558)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ณ ห้องประชุมมณีบล๊อก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกรับบริจาคโลหิต (11 ก.พ. 2558)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมชมกิจกรรม “การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ก.พ. 2558)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมชมกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จัดกิจกรรม “การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ก.พ. 2558)
วันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จัดกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 2558)
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของตำบลหนองหอย จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ปฎิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิกรุก (7 ก.พ. 2558)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ปฎิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิกรุก เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาทุกข์ จำนวน 4 จังหวัดได้แก่ สระแก้ว ปราจีน จันทบุรีและตราด...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติฯ (6 ก.พ. 2558)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จำนวน 30 คน โดยใช้หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ณ หอประชุมโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจประเมินโครงการโรงเรีนยมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (5 ก.พ. 2558)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจประเมิน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด มีผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ผู้ประเมิน ผู้ตรวจเยี่ยม เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน จัดโดยสำนักงานอาสากาชาดร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ (5 ก.พ. 2558)
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานวิทยากรดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจากบ้านทุ่งหลวง หมู่ 2 , บ้านสบวิน หมู่ 9 , บ้านใหม่วังปูน หมู่ 15 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 50 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมงานคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2558 (4 ก.พ. 2558)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2558 และร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพและการประกวดสุนทรพจน์ และกีฬาพื้นบ้านคนพิการ ฯลฯ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้พิการที่ร่วมงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก...
กช. 7 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การศึกษาและเครื่องมือสำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน (26 ม.ค. 2558)
วันที่ 26-27 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สถนีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การศึกษาและเครื่องมือสำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน (Orientation workshop on module and tools of School Based Disaster Risk Reduction project;SBDRR) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกรับบริจาคโลหิต (22 ม.ค. 2558)
วันที่ 22 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก...
สถานีกาชาดที่ 7 เป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (21 ม.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากร CBDRM ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 3-4 โดยรับผิดชอบบรรยาย และ เข้ากลุ่มย่อย ดังนี้ ...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ (21 ม.ค. 2558)
วันที่ 21 มกราคม 2558 ผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็๋จพระญาณสังวรฯ...
สถานีกาชาดที่ 8 ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการประชาชนที่มาเที่ยวในงานประจำปี พระนครคีรี ครั้งที่ 29 (14 ม.ค. 2558)
วันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการประชาชนที่มาเที่ยวในงานประจำปี พระนครคีรี ครั้งที่ 29 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ให้เกียรติมาเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลดังกล่าว...
สถานีกาชาดที่ 6 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (10 ม.ค. 2558)
วันที่ 10 มกราคม 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมการออกร้านในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยจัดนิทรรศการงานและกิจกรรมของสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และนิทรรศการความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เล่นเกมส์แจกของรางวัล ณ บริเวณถนนมหาดไทย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>