สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงานบรรเทาภัยหนาวและมอบคอมพิวเตอร์ อ.จอมพระ อ.กาบเชิง และอ.สังขะ จ.สุรินทร์
5 ก.พ. 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับปลัดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว และมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในพื้นที่อ.จอมพระ อ.กาบเชิง และอ.สังขะ จ.สุรินทร์...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
4 ก.พ. 2556
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน และถุงเท้า จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เรณูนคร จ.นครพนม
1 ก.พ. 2556
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำผ้าห่มกันหนาวถวายพระสงฆ์ วัดศรีธนนชัย วัดศรีบุญเรือง วัดธาตุเรณูและวัดธาตุพนม พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาว มอบชุดนักเรียน และคอมพิวเตอร์บริจาคแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
31 ม.ค. 2556
วันที่ 31 มกราคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ราษฎรและเสื้อกันหนาว พร้อมมอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวม 1,350 ชุด...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
24 ม.ค. 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับนายอำเภอฝาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง และสมาชิกกิ่งกาชาด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นักเรียนโรงเรียนบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เมืองร้อยเอ็ด และอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
24 ม.ค. 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด และต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดหนองบัวลำภู
23 ม.ค. 2556
วันที่ 23 มกราคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่กำลังประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ตากใบ อเมือง จ.นราธิวาส
22 ม.ค. 2556
วันที่ 22 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดนราธิวาส ทั้งสิ้น 810 ครอบครัว รวมมูลค่า 237,490.00 บาท ...
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
22 ม.ค. 2556
วันที่ 22 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบข้าวธัญญพืช จำนวน 80 ถุง ให้กับหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
18 ม.ค. 2556
วันที่ 18 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับปลัดอาวุโส อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ลบ และตำบลศีรดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
17 ม.ค. 2556
วันที่ 17 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอพาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอ.ลี้ และอ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
17 ม.ค. 2556
วันที่ 17 มกราคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ และนายอำเภอทุ่งหัวช้าง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ครัวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดพะเยา
15 ม.ค. 2556
วันที่ 15 มกราคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา ...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.บ้านผือ อ.หนองหาน และอ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
9 ม.ค. 2556
วันที่ 9 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองหาน และอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมอบชุดนักเรียน ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว จำนวน 801 ชุด แก่ผู้ประสบภัย พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียน จำวน 4 แห่ง ...
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย จังหวัดสมุทรปราการ
3 ม.ค. 2556
วันที่ 3 มกราคม 2556 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับ นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี
24 ธ.ค. 2555
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ภายใต้แนวคิด หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
อ่าน 1244 ครั้ง
ทีมข่าวช่อง5 พาน้องเข้าเรียน ร่วมสานฝันเด็กไทยในถิ่นธุรกันดาร
8 ธ.ค. 2555
วันที่ 8 ธันวาคม 2555 พลโทอังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก พร้อมคณะ ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ทีมข่าวช่อง 5 พาน้องเข้าเรียน ร่วมสาน ฝันเด็กไทยในถิ่นธุรกันดาร นำเครื่องกันหนาวมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวและมอบจักรยาน ให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เครื่องกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้โรงเรียนบ้านวังยาว
อ่าน 1682 ครั้ง
โครงการ ห่มรัก
7 ธ.ค. 2555
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 พลโทแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับ โครงการ “ห่มรัก” โดยมี คุณ อรุโณชา ภานุพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จำกัด พร้อมดารานักแสดง โต๊ะข่าวบันเทิง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบ ให้ผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 1334 ครั้ง
บรรเทาภัยหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
6 ธ.ค. 2555
พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องกันหนาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงศรีออโต้ ถวายให้วัดยางสามต้นและมอบให้โรงเรียน
อ่าน 1304 ครั้ง
มอบชุดธารน้ำใจฯ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี
20 พ.ย. 2555
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นางดารัตน์ ศรีสุนทรพินิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดจากมูลนิธิโคคา โคลา ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1193 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>