สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561
ประชุมคณะกรรมการ GIS จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา
ผอ.ส.บป.ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายปฐมพยาบาลในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กทม.
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.นครนายก
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้แทนชุมชนหมู่ 14 บ้านบางอ้อใหม่ และโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเปิดการแข่งขัน Ice Hockey การกุศล
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ Mr.Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และภริยา เปิดการแข่งขัน Ice Hockey การกุศล จัดโดย Siam Hockey League (SHL)
ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์และนักศึกษา ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ปันน้ำใจในสายฝน จ.หนองคาย
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ประชุมคณะทำงานเพื่อโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
ตรวจรับเครื่องกรองน้ำ จ.นครสวรรค์
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตรวจรับเครื่องกรองน้ำ จ.นครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ รุ่นที่ 3 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
สกู๊ปเปิดตัวสถานีกาชาดปรับโฉมใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางจริญา จารุดารา หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพฯ บันทึกเทปสกู๊ป “สถานีกาชาดที่ 11 ปรับโฉมใหม่พร้อมรับผู้ใช้บริการ” ออกอากาศทางแฟนเพจ The Thai Red Cross Society
ถวายรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ดาว
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ถวายรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ดาว จำนวน 1 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดได้ทันต่อสถานการณ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ พร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
หารือการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ปันน้ำใจในสายฝน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ปันน้ำใจในสายฝน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน ใ
บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ พบหมอรามา
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “พบหมอรามา” ช่วง Rama Health Talk ออกอากาศทางช่อง True Visions 42 Rama Channel ในหัวข้อ หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>