สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมวันเด็กโดยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและมอบรางวัลเด็กสุขภาพดี (9 ม.ค. 2558)
วันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย๋พัฒนาเด็ก ห้วยทราย โดยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ และมอบรางวัลเด็กสุขภาพดี...
สถานีกาชาดที่ 7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวย่างการจัดการภัยพิบัติของชุมชน (23 ธ.ค. 2557)
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ก้าวย่างการจัดการภัยพิบัติของชุมชน”โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตลุ่มแม่น้ำมูล 7 ชุมชน(ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนดีงาม ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหาดสวนยา บ้านช่างหม้อ และชุมชนวัดบูรพา 2 )...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดอบรม “อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย (18 ธ.ค. 2557)
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรม "อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย ในรูปแบบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม การสาธิตและฝึกปฏิบัติ แก่ อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (15 ธ.ค. 2557)
วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดอบรม“การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”หลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย ในรูปแบบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม การสาธิตและฝึกปฏิบัติ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน...
กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ (15 ธ.ค. 2557)
วันที่ 15-21 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ จัดกิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (12 ธ.ค. 2557)
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขสภากาชาดไทย (อส.กช.)เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองบัว ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานีกาชาดที่ 6 พร้อมมอบเสื้อกันหนาวและเครื่องดื่มทรีอินวัน...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล (8 ธ.ค. 2557)
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 (3 ธ.ค. 2557)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดสิรินธร ชมรมอสม.สถานีกาชาดสิรินธร ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมใหญ่สถานีกาชาดสิรินธร...
สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก Getting to Zero : ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา (1 ธ.ค. 2557)
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก Getting to Zero : ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลเฟสติเวอล์ ...
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์"ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อตามรอยพระบิดา" (30 พ.ย. 2557)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่และกรมอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อตามรอยพระบิดา" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สวนสุขภาพศรีสันต์ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม 660 ราย...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาไทยพีบีเอสฟอรั่ม (27 พ.ย. 2557)
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาไทยพีบีเอสฟอรั่ม ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าและภัยพิบัติ แบบองค์รวม ภายใต้ โครงการไทยพีบีเอสฟอรั่ม ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน จัดโดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ร่วมกับองค์กรรีคอน มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิฮักเมืองน่าน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน ณ วัดอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
สถานีกาชาดสิรินธรร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีคนทุ่งสง (25 พ.ย. 2557)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนทุ่งสง ครั้งที่ 10 และร่วมกับนายอำเภอทุ่งสง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จัดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2558 (Big cleaning day) (21 พ.ย. 2557)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2558 (Big cleaning day) ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ...
สถานีกาชาดที่ 6 ปฏิบัติงานตรวจรักษาเบื้องต้นร่วมกับหน่วยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 (19 พ.ย. 2557)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาเบื้องต้น ร่วมกับหน่วยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 อ.ตาพระยา ให้กับประชาชนตามแนวชายแดน ณ บ้านเนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (17 พ.ย. 2557)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (17 พ.ย. 2557)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 คน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 53(1/2558) ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมประชุมตำบลสัญจร (16 พ.ย. 2557)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมตำบลสัญจร ณ สำนักสงฆ์บึงนคร ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์...
ถานีกาชาดหัวหินฯ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (13 พ.ย. 2557)
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม จำนวน 40 ชุด ณ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ เดินทางเข้าพบนายกเหล่ากาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงภารกิจของสถานีกาชาดในด้านการบรรเทาทุกข์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต (11 พ.ย. 2557)
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบนายกเหล่ากาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี เพื่อแนะนำตัว และชี้แจงภารกิจของสถานีกาชาดในด้านการบรรเทาทุกข์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป...
สถานีกาชาดสิรินธร ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ร่วมกับองค์กรปกครอบท้องถิ่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (10 พ.ย. 2557)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ การดำเนินงาน และขอความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงาน ของชุมชนเป้าหมายในอำเภอท้ายเหมือง ณ ศาลาอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>