สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ (3 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานวิ่งและเดินการกุศล "แคนเซอร์ แคร์ (Cancer Care)" ครั้งที่ 8 (30 ต.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานเดินวิ่งการกุศล "แคนเซอร์ แคร์" ครั้งที่ 8 ณ บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก (27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น.ส.นฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก และปลัดอาวุโสอำเภอสามเงา ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงา
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 (22 ต.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 ตุลาคม 2558
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (16 ต.ค. 2558)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก (16 ต.ค. 2558)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก
กิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558 (13 ต.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558 ณ โรงแรมธาริน และห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-9 ต.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมบ้านประชาชนยากจน อำเภอเมือง จังหวัดตาก (1 ต.ค. 2558)
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมบ้านประชาชนยากจนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๒ ราย
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 (30 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยบพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 58
กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดเชียงใหม่ (28 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" ณ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยเต่า และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22, 24 และ 25 ก.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (23 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล ณ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด จ. ลำพูน วันที่ 21 กันยายน 2558 และ สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 ก.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคระห์ (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อม การฝึกการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ (ภัยแผ่นดินไหวภาคเหนือตอนบน)การฝึกเฉพาะหน้าที่: FEX (21 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ(ภัยแผ่นดินไหวพื้นที่ภาคเหนือตอนบน) การฝึกเฉพาะหน้าที่ :FEX ในศูนย์กำกับควบคุมพื้นที่ ณ โรงแรมเวียงทอง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงาน "มุทิตาจิต กษิณาลัย" (21 ก.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชดาที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "มุทิตาจิต กษิณาลัย" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 58
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล (18 ก.ย. 2558)
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์ (15 ก.ย. 2558)
วันที่ 15 กันยายน 2558เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ และตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความยินดีกับนางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 เนื่องในงานพิธีรับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์ ณ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
กิจกรรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 2กันยายน 2558 มีการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>