สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. - 15 ต.ค. 55
16 ต.ค. 2555
ดาวน์โหลด 724 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
15 ต.ค. 2555
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด รวมมูลค่า 2,000,000 บาท ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ต.คลองเปรง และต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขอนามัย แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11 ต.ค. 2555
วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับนางรัชนี เช่นขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย มอบยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ชุดสุขอนามัยและเสื้อชูชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
มอบชุดธารน้ำใจฯ...ช่วยผู้ประสบวาตภัย จ.ชัยนาท
5 ต.ค. 2555
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ นางสาวสมศิริ อนงคณะตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 478 ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย
อ่าน 1090 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3 ต.ค. 2555
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,600 ชุด (มูลค่า 1,600,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา...
มอบชุดธารน้ำใจฯ ...จังหวัดนครนายก
1 ต.ค. 2555
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก โดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ในเขตตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 300 ชุด โดยมี นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
อ่าน 1468 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย…จังหวัดปราจีนบุรี
1 ต.ค. 2555
วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม 2555 นางคนึงนิจ จันทรทิน พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับนายเสรี ศรีเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1070 ครั้ง
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครปฐม
26 ก.ย. 2555
วันที่ 26 กันยายน 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนางสุวิมล จันทน์วิมล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้ ผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย... จังหวัดปราจีนบุรี
26 ก.ย. 2555
วันที่ 26 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมน้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน และยาแก้น้ำกัดเท้า ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,300 ชุด
อ่าน 1295 ครั้ง
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
25 ก.ย. 2555
วันที่ 25 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนางศศิวิมล นพสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ ผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง
20 ก.ย. 2555
วันที่ 19 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ชุด พร้อมน้ำดื่ม
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 4-20 กันยายน 2555
20 ก.ย. 2555
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
20 ก.ย. 2555
วันที่ 19 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำลังประสบปัญหาอุทกภัยขั้นวิกฤตในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุด (มูลค่า 1,000,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
20 ก.ย. 2555
วันที่ 19 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
18 ก.ย. 2555
วันที่ 18 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
17 ก.ย. 2555
วันที่ 17 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านพร้าว และต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.พรหมพิราม และอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
16 ก.ย. 2555
วันที่ 16 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ วัดเมฆสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก...
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
13 ก.ย. 2555
วันที่ 13 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อน
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.บางบาล และอ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
13 ก.ย. 2555
วันที่ 13 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้ถูกน้ำจากภาคเหลือที่ไหลหลากลงมาสู่ภาคกลางเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา ได้รับความเสียหาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในอำเภอบางบาล และอำเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
12 ก.ย. 2555
วันที่ 12 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก นำชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ จำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>