สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 20 มิ.ย.2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จัดอบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคุรุสภา ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย โรคที่พบบ่อยเมื่อเกิดภัยพิบัติ การสำลัก การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลกระดูกหัก การเป็นลม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการกู้ชีพ
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
Water Wood บริจาคแว่นตากันแดด
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 Mr. Arthur Tsung ผู้อำนวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำกัด และคณะ มอบแว่นตากันแดด จำนวน 18 อัน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 19 มิ.ย.2561 ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้ทั่วไปเรื่องภัยพิบัติ
ศึกษาดูงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย รถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ พร้อมด้วย บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”
หน่วยแพทย์ตรวจรักษาสุขภาพบ้านตะวันใหม่
วันนี้ 17 มิ.ย.61 แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และบริการด้านทันตกรรมแก่เด็กบ้านตะวันใหม่ ซ.อ่อนนุช ต.จรเข้น้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
GIS เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.นครนายก
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.นครนายก โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จังหวัดนครนายก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท จำกัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำภายใต้โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" ให้แก่นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ประชุมวิชาการ"Nasoalveolar Molding"
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ 7 ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "Nasoalveolar Molding ช่วยในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ระยะแรกให้สวยได้จริงหรือ" จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เพื่อประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อบรมปฐมพยาบาล
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาวสุดากาญน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ เรื่องความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "โครงการปันน้ำใจในสายฝน”
ให้ความรู้เรื่องน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัย
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัยให้กับประชาชน รวมทั้งนักเรียนและครู จำนวน 6 รุ่น รวม 399 คน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม และ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประชุมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561”
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้แทนชุมชนหมู่ 4, 6, 7, โรงเรียนวัดเสือข้าม และโรงเรียนวัดปลาไหล ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี ในจังหวัดสิงห์บุรี
ฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>