สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เยี่ยมเยียมผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน (15 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนที่รับผิดชอบ 6 ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ริมแม่น้ำมูล อ.วารินชำราบและอ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดอำนาจเจริญ (15 ก.ย. 2558)
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” สถานีกาชาดที่ ๗ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเสื้อกันฝนและชุดของขวัญ ให้กับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๒๕๓ ราย และโรงเรียนบ้านหนองแมงดา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๕๗ ราย
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดอุบลราชธานี (15 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุลฃราชธานี มอบเสื้อกันฝนและชุดของขวัญในกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”โครงการ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ๖๐ พรรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี และ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ปฏิบัติงานมอบเสื้อกันฝน กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” (11 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานในโครงการ ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ๖๐ พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 58
การให้บริการตรวจนิ่วในถุงน้ำดี (27 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทย์จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น ให้บริการตรวจนิ่วในถุงน้ำดี ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-21 ส.ค. 58
คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคลีนิคนิรนามฯ สาขาเชียงใหม่ และห้องประชุมชั้น 2 อาคารตึก 3 ชั้น สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 58
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส (21 ส.ค. 2558)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง (17 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3,4 และ 17 ส.ค. 58
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2558 (11 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ (11 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหางดง และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัดกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ส.ค.58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ จังหวัดตาก (11 ส.ค. 2558)
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายอำเภอท่าสองยาง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ (7 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (7 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างสระน้ำด้านหลังสถานีกาชาด เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (7 ส.ค. 2558)
ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (7 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลในหัวข้อ "การช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดภัย" ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ (29 ก.ค. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ วันที่ 29 ก.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยแล้งร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (23 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับนายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>