สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดสิรินธร ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ร่วมกับองค์กรปกครอบท้องถิ่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (10 พ.ย. 2557)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ การดำเนินงาน และขอความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงาน ของชุมชนเป้าหมายในอำเภอท้ายเหมือง ณ ศาลาอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเหตุระเบิดสารโพแทสเชียมคลอเรต (10 พ.ย. 2557)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์เหตุระเบิดจากสารโพแทสเซียมคลอเรต และมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 23 ครัวเรือน และแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ณ บ้านไร่ ม.2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดหัวหินฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัย (8 พ.ย. 2557)
วันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (7 พ.ย. 2557)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 หลังคาเรือน 6 ครอบครัว โดยมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 8 ชุด...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ (4 พ.ย. 2557)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 3,000 คน และสถานีกาชาดที่ 3 ได้แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี อบรมการใช้งานวิทยุสื่อสารเบื้องต้น (4 พ.ย. 2557)
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้ารับการอบรม "การใช้งานวิทยุสื่อสารเบื้องต้น" โดยวิทยากรจาก บริษัทฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี...
หน่วยปฐมพยาบาลงานวันสังคมสงเคราห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย (3 พ.ย. 2557)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดนิทรรศการ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (3 พ.ย. 2557)
เดือนพฤศจิกายน 2557 งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ออกปฏิบัติงานให้บริการหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถไปบริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาดังกล่าวตามตารางดังนี้...
งานทำบุญครบวันคล้ายวันเปิดตึกสถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย (1 พ.ย. 2557)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่และชมรมผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันเปิดตึกสุขุมาลอนามัย และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ...
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร แสดงความยินดีกับหัวหน้า ปภ.จ.พังงา ในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจำการ ณ ปภ.จังหวัดตรัง (30 ต.ค. 2557)
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา แสดงความยินดีกับหัวหน้าป้องกันจังหวัดพังงา ในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจำการ ณ ป้องกันจังหวัดตรัง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) จำนวน 30 คน ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมและนิเทศงาน สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี (27 ต.ค. 2557)
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมและนิเทศงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2557)
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยะมหาราช ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2557)
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันปิยมหาราช และวางพวงมาลา ณ ลานพระรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส (16 ต.ค. 2557)
วันที่ 14 และ 16 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านชีวิตใหม่ ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 132 ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านไตรสภาวคาม ม.5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 125 ครอบครัว...
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก (14 ต.ค. 2557)
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์สื่อเคเบิ้ลท้องถิ่นโคราช เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในวัย 20-50 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557...
สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถานีกาชาดในงานโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(one health) จังหวัดสระแก้ว (11 ต.ค. 2557)
วันที่ 11 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จัดนิทรรศการกิจกรรมการดำเนินงานของสถานีกาชาด ทั้งนี้ ได้ถวายรายงานการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานีกาชาดที่ 6 และโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เดินทางมาทรงรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(one health) จังหวัดสระแก้ว และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เชิญผู้ที่อายุระหว่าง 20-50 ปี ฉีดคอตีบบาดทะยัก (10 ต.ค. 2557)
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ขอเชิญประชาชนอายุระหว่าง 20-50 ปี ฉีดคอตีบบาดทะยัก เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับ AECป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักจากการเปิดประเทศ และลดอัตราการตายในประชากรวัยทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2557...
สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยขาดน้ำดื่มในพื้นที่อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (8 ต.ค. 2557)
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ให้แก่นายอำเภอตะกั่วป่า เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำดื่มในพื้นที่ ต.บางไทร ต.โคกเคียน และต.บางนายสี ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอาสในพื้นที่ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก (8 ต.ค. 2557)
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ร่วมกับนายอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนางเฉลียว แก้วจันทร์ ซึ่งมีฐานะยากจนและป่วยด้วยโรคกระดูก ณ บ้านเลขที่ 46 หมู่ 8 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>