สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
11 ก.ย. 2555
วันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกปฎิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าไปประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
7 ก.ย. 2555
วันที่ 7-8 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดสระแก้ว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,300 ชุด ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
7 ก.ย. 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ และน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4 ก.ย. 2555
วันที่ 4 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4 ก.ย. 2555
วันที่ 4 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านแม่ก๊ะใต้ ม.3 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
15 มิ.ย. 2555
วันที่ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 มิ.ย. 2555
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอำเภอทุ่งใหญ่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางนา กรุงเทพฯ
12 มิ.ย. 2555
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนร่วมใจประเสริฐ เขตบางนา กรุงเทพฯ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 มิ.ย. 2555
วันที่ 11 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ และปลัดอำเภอพระแสง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
29 พ.ค. 2555
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าดีและตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยทั้งสิ้น 181 ชุด ดังนี้...
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดปทุมธานี
18 พ.ค. 2555
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนแปดไร่งามฉวี
อ่าน 1065 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.กาฬสินธุ์
8 พ.ค. 2555
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 พ.ค. 2555
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธื ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์....
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านวังข่อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 พ.ค. 2555
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดปทุมธานี
3 พ.ค. 2555
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับนางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านริมบึง 200 ปี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
25 เม.ย. 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
25 เม.ย. 2555
วันที่ 25 เมษายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ กรุงเทพฯ ...
สถานีกาชาดสิรินธร สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เหล่ากาชาดจ.ภูเก็ต เพื่อจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ชั่วคราวช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
12 เม.ย. 2555
วันที่ 11 เมษายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคจากคลังย่อยภูเก็ต สถานีกาชาดสิรินธร เพื่อใช้ในการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดของขวัญพระราชทานมอบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา
4 เม.ย. 2555
วันที่ 3 เมษายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดของขวัญพระราชทาน มอบให้ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
4 เม.ย. 2555
วันที่ 1 เมษายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา โดยเยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น จำนวน 133 ราย ผู้ป่วยหนักทั้งสิ้น จำนวน 23 ราย ดังนี้...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>