สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
20 ก.ย. 2555
วันที่ 19 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
18 ก.ย. 2555
วันที่ 18 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
17 ก.ย. 2555
วันที่ 17 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านพร้าว และต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.พรหมพิราม และอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
16 ก.ย. 2555
วันที่ 16 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ วัดเมฆสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก...
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
13 ก.ย. 2555
วันที่ 13 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อน
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.บางบาล และอ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
13 ก.ย. 2555
วันที่ 13 กันยายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้ถูกน้ำจากภาคเหลือที่ไหลหลากลงมาสู่ภาคกลางเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา ได้รับความเสียหาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในอำเภอบางบาล และอำเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
12 ก.ย. 2555
วันที่ 12 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก นำชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ จำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย...
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
11 ก.ย. 2555
วันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกปฎิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าไปประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
7 ก.ย. 2555
วันที่ 7-8 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดสระแก้ว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,300 ชุด ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
7 ก.ย. 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ และน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4 ก.ย. 2555
วันที่ 4 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4 ก.ย. 2555
วันที่ 4 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านแม่ก๊ะใต้ ม.3 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
15 มิ.ย. 2555
วันที่ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 มิ.ย. 2555
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอำเภอทุ่งใหญ่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางนา กรุงเทพฯ
12 มิ.ย. 2555
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนร่วมใจประเสริฐ เขตบางนา กรุงเทพฯ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 มิ.ย. 2555
วันที่ 11 มิถุนายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ และปลัดอำเภอพระแสง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
29 พ.ค. 2555
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าดีและตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยทั้งสิ้น 181 ชุด ดังนี้...
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดปทุมธานี
18 พ.ค. 2555
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนแปดไร่งามฉวี
อ่าน 1535 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.กาฬสินธุ์
8 พ.ค. 2555
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 พ.ค. 2555
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธื ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์....

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>