สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 Hours .... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 มกราคม 2560 ศิลปินวง 25hours นำทีม "เราไม่ต่างกัน กองทุนจากพี่น้องชาว 25Hours" มอบเงินจำนวน 62,370.58 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
IFRC ดูงาน กาชาด 8
วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) นำโดย Mr.Marwan Jilani, Head of country Cluster Support Team และ Mr.Robert Laprade, Regional Director of American Red cross จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีกาชาดที่ 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ...การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
SCB สนับสนุน...ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นฯ
แสดงความยินดี 13 ปี สปภ.
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ครบ 13 ปี
เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ
มูลนิธิเอสซีจี...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
างสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบสุขากระดาษ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สมาคมแพทย์สตรีฯ...ร่วมแสดงความยินดีแพทย์ดีเด่น
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์ นายกสมาคมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 9 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ปี 2558-2560
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2559
44 ปี จัดหารายได้
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 44 ปี ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้นำกระเช้าแสดงความยินดี
โรงงานยาสูบ.... มอบหมวก ผ้าพันคอไหมพรม บรรเทาภัยหนาว
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำหมวกถักและผ้าพันคอไหมพรม ในโครงการถักทอสายใย (CG Good Care) ถักหมวกและผ้าพันคอไหมพรม มามอบให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยหนาว
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
สมาคม YWCA มอบเงินให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการยิ้มสวย เสียงใสฯ และกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 321,000 บาท
ประชุมการกำหนดแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโฟลิกแอซิด (Folic Acid) ในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
ายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโฟลิกแอซิด (Folic Acid) ในการป้องกันความพิการของเด็กทารกแรกเกิด
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2559
2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2559(International Coastal Cleanup 2016) ร่วมกับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประชุมวิชาการ “National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 8 เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรอภิปรายหมู่ในหัวข้อ พิการแต่กำเนิดป้องกันได้ด้วยโฟเลต โดยอภิปรายในเรื่องปากแหว่ง-เพดานโหว่ กับการป้องกันมุมมองของศัลยแพทย์ ในจัดการประชุมวิชาการ “National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องมีความสนใจและตระหนักถึงบทบาทที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด
กาชาดนอร์เวย์หารือความร่วมมือด้านภัยพิบัติ...
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Olav Aasland ผู้ประสานงานด้านการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Coordinator) ฝ่ายจัดการภัยพิบัติ ในฐานะผู้แทนสภากาชาดนอร์เวย์ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สภากาชาดไทยจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้การสนับสนุนแก่สภากาชาดนอร์เวย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพอนามัยในภาวะฉุกเฉิน
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ณ จังหวัดนครราชสีมา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
ตักบาตร ครบ 114 ปี รพ.สมเด็จฯ
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 115 รูป และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ครบ 114 ปี
IFRC ร่วมหารือสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ....
Mr.Hung Ha Nguyen, Disaster Risk Management Delegate พร้อมด้วย Ms.Kanokporn Jaroenrith.Project Manager for Building Urban Resilience in SEA และ Ms.Rommanee Klaeotanong Disaster Risk Reduction officer เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือการดำเนินโครงการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>