สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ติดตามหลังผ่าตัด
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 30 ราย
ทบทวนการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุมชน จากหมู่ 4, 6 และ 7
ทดสอบการใช้งาน Drone
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับชมการทดสอบการใช้งาน Drone (เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ อิออน ประเทศไทย
ร่วมประชุม ระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การกาแดงลาว ครั้งที่ 2
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุม ระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การกาแดงลาว ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ประจำปี 2561 เพื่อวางแผนความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ จ.สมุทรสาคร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 งานเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “ชุมชนต้นแบบด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา รพ.จุฬาฯ ครบ 104 ปี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 104 ปี
จัดทำหนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมโครงการจัดทำหนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแจกจ่าย เป็นเอกสารอ้างอิง ทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
หารือการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมประชุมการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน และผ่าตัดสำหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน และผ่าตัดสำหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
มอบรถคลินิกเคลื่อนที่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 Mr. Marwan Jirani Head of Country Cluster Support Team of IFRC และคณะ มอบรถคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
อบรม ฝึกซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านท่าเลียบ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านท่าคาน
อบรมการติดตรั้งเครื่องกรองน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท จำกัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำภายใต้โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" ให้แก่นักศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ
ตรวจเยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่ง จ.สตูล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ๆ และคณะ พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
ศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการ จ.สตูล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล จ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
ต้อนรับกาชาดอังกฤษ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Ms.Karen Hargrave ผู้แทนจากกาชาดอังกฤษ มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านผู้อพยพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>