สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 2 ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสวีเดน (6 ต.ค. 2557)
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสวีเดนที่เดินทางเข้ามาดูงานที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (1 ต.ค. 2557)
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี กิจกรรมการวิจัยทุนทางสังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ (29 ก.ย. 2557)
วันที่ 29 กันยายน 2557 โครงการสร้างเสริมชุมชนพร้อมรับภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการวิจัยต้นทุนทางสังคม ด้านการจัดการภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี โดยลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลณ บ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี...
โครงการ"หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต" (24 ก.ย. 2557)
วันที่ 24 กันยายน 2557 รองผู้บังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล และเสนาธิการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโครงการ "หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ณ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัออบรมปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ (24 ก.ย. 2557)
วันที่ 24 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดอบรมปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดอบรมปฐมพยาบาล (23 ก.ย. 2557)
วันที่ 23-24 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดอบรมปฐมพยาบาลให้แก่สมาชิกเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (22 ก.ย. 2557)
วันที่ 22 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมปฐมพยาบาลแก่พนักงานของโรงแรมวีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮ รีสอร์ท ณ โรงแรมวีรันดา เชียงหใม่ เดอะไฮ รีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (18 ก.ย. 2557)
วันที่ 18 กันยายน 2557 สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "จัดสมดุลร่างกาย สร้างได้ด้วยมือเรา" (15 ก.ย. 2557)
วันที่ 15-16 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หัวข้อ "จัดสมดุลร่างกาย สร้างได้ด้วยมือเรา" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า ม.5 บ้านร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
ชมรมผู้สูงอายุ และสถานีกาชาดที่ 7 จัดโครงการพัฒนาผู้สูงวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (15 ก.ย. 2557)
วันที่ 15 กันยายน 2557 ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาผู้สูงวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) โดยมีการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7...
สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" (11 ก.ย. 2557)
วันที่ 11 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย...
สถานีกาชาดที่ 6 ลงพื้นที่ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อศึกษาข้อมูลทุนทางสังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ (8 ก.ย. 2557)
วันที่ 8-10 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ ลงพื้นที่ ม.3 บ้านท่าตาสี ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อศึกษาข้อมูลทุนทางสังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาล (8 ก.ย. 2557)
วันที่ 8 กันยายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาล ให้กับพนักงาน Siam Agro-Food Industry Public Company Limited...
สถานีกาชาดหัวหินฯ ร่วมกับกิ่งกาชาดอ.หัวหิน ยี่ยมผู้พิการและยากไร้ที่ชุมชนเพชรสระสรง (3 ก.ย. 2557)
วันที่ 3 กันยายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ชุมชนเพชรสระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
บรรเทาทุกข์ 3 โรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี (21 ส.ค. 2557)
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำตู้ทำน้ำเย็นไปมอบให้กับโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย จำนวน 3 โรงเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี...
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ (20 ส.ค. 2557)
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนหัวหินร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
บรรเทาทุกข์วาตภัย ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (7 ส.ค. 2557)
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและลมแรง โดยพัดเอาหลังคาและสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2, 4 และ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (7 ส.ค. 2557)
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ออกบริการคัดกรองภาวะโลหิตจาง (31 ก.ค. 2557)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ และโรงเรียนหัวหินวิทยาคม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
สถานีกาชาดหัวหินฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปรองดอง สมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน (28 ก.ค. 2557)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการปรองดอง สมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุมชนรอบวังไกลกังวล พร้อมร่วมบริจาคโลหิต ณ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>