สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 และโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป (16 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 และทางโรงพยาบาลหัวหิน ได้ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งได้ให้บริการนวดฝาเท้าและแจกพืชสมุนไพรให้แก่ผู้มารับบริการ
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (16 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนไร่นุ่น (14 ก.ค. 2558)
วันที่ 14 ก.ค. 2558 เวลา 08.30 น. สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อสม.ชุมชนไร่นุ่น เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนไร่นุ่น และแจกทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำกับประชาชนในชุมชน เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอหัวหิน ได้มีการระบาดของไข้เลือดออก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (7 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๕๘ (3 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสจังหวัดตาก (3 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสร่วมกับชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ณ โรงเรียนบ้านฉลอม ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558 (30 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ปราณทะเลรีสอร์ท ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก (29 มิ.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ มูลนิธิสายรุ้ง เทศบาลตำบลแม่ปูคา และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ศึกษาดูงานของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (29 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการสำลักในผู้ใหญ่ ณ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2558 (26 มิ.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ ปนะจำปี 2558 ในโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9-12 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดทำฝายชะลอน้ำ (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนแม่ขนิลใต้ ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำบริเวณหน้าวัดนิลประภา บ้านแม่ขนิลใต้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่า (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านผาแดง ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
อบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานบริษัท สยาม ริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัด (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ณ แคมป์บริษัทสยามริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัดบ้านสบก๋าย ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (23 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในชุมชน (19 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดอบรมปฐมพยาบาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ (19 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน" (19 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่1 จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (18 มิ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>