สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านวังข่อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 พ.ค. 2555
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดปทุมธานี
3 พ.ค. 2555
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับนางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านริมบึง 200 ปี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
25 เม.ย. 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
25 เม.ย. 2555
วันที่ 25 เมษายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ กรุงเทพฯ ...
สถานีกาชาดสิรินธร สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เหล่ากาชาดจ.ภูเก็ต เพื่อจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ชั่วคราวช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
12 เม.ย. 2555
วันที่ 11 เมษายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคจากคลังย่อยภูเก็ต สถานีกาชาดสิรินธร เพื่อใช้ในการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดของขวัญพระราชทานมอบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา
4 เม.ย. 2555
วันที่ 3 เมษายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดของขวัญพระราชทาน มอบให้ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
4 เม.ย. 2555
วันที่ 1 เมษายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา โดยเยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น จำนวน 133 ราย ผู้ป่วยหนักทั้งสิ้น จำนวน 23 ราย ดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.ศรีสะเกษ
23 มี.ค. 2555
วันที่ 21 มีนาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ (2) และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.มหาสารคาม
15 มี.ค. 2555
วันที่ 18 มีนาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ (2) มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,323 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอนาเชือก อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม...
สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดเพชรบุรี
15 มี.ค. 2555
วันที่ 14 มีนาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฏรผู้ด้อยโอกาสซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ...
ผู้แทนพระองค์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายใน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
15 มี.ค. 2555
วันที่ 9 มีนาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎร ที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 319 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
15 มี.ค. 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านวังคางฮูง ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ...
สภากาชาดไทยมอบเตาแก๊ส และเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยจ.ลพบุรีภายหลังน้ำลด
15 มี.ค. 2555
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องใช้จำเป็น เช่น เตาแก๊สปิกนิก มุ้ง ผ้าห่ม ภาชนะที่ใช้ในครัว ฯล เพื่อเป็นการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบอุทกภัยภายหลังเกิดมหาอุทกภัยที่ผ่านมา จำนวน 300 ชุด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...
พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (CBDRR)
15 มี.ค. 2555
วันที่ 22 ก.พ. 55 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (CBDRR) ณ หมู่ที่ 1 บ้านยางสาว ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
ผู้แทนพระองค์มอบผ้าห่ม จ.พะเยา
15 มี.ค. 2555
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภาวะความหนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ จึงได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อช่วยให้ราษฎรบรรเทาความเดือดร้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ไปมอบเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา...
สภากาชาดไทยมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท
1 มี.ค. 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และรองเท้า จำนวน 500 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุมเส้าวิทยา
อ่าน 1635 ครั้ง
สภากาชาดไทยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดอุดรธานี
1 มี.ค. 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ชุด ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
อ่าน 1107 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.หนองบัวลำภู
16 ก.พ. 2555
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู อ.นากลาง อ.นาวัง และอ.สุวรรณคูหา ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทาน ช่วยผู้ประสบภัยหนาว อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.เชียงของ จ.เชียงราย
10 ก.พ. 2555
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวรพราชทาน 2,000 ชุด มอบผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทาน ช่วยผู้ประสบภัยหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
10 ก.พ. 2555
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาว มอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 1,000 ครอบครัว ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>