สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายใน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
15 มี.ค. 2555
วันที่ 9 มีนาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎร ที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 319 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
15 มี.ค. 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านวังคางฮูง ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ...
สภากาชาดไทยมอบเตาแก๊ส และเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยจ.ลพบุรีภายหลังน้ำลด
15 มี.ค. 2555
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องใช้จำเป็น เช่น เตาแก๊สปิกนิก มุ้ง ผ้าห่ม ภาชนะที่ใช้ในครัว ฯล เพื่อเป็นการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบอุทกภัยภายหลังเกิดมหาอุทกภัยที่ผ่านมา จำนวน 300 ชุด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...
พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (CBDRR)
15 มี.ค. 2555
วันที่ 22 ก.พ. 55 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (CBDRR) ณ หมู่ที่ 1 บ้านยางสาว ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
ผู้แทนพระองค์มอบผ้าห่ม จ.พะเยา
15 มี.ค. 2555
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภาวะความหนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ จึงได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อช่วยให้ราษฎรบรรเทาความเดือดร้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ไปมอบเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา...
สภากาชาดไทยมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท
1 มี.ค. 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และรองเท้า จำนวน 500 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุมเส้าวิทยา
อ่าน 899 ครั้ง
สภากาชาดไทยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดอุดรธานี
1 มี.ค. 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ชุด ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
อ่าน 734 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.หนองบัวลำภู
16 ก.พ. 2555
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู อ.นากลาง อ.นาวัง และอ.สุวรรณคูหา ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทาน ช่วยผู้ประสบภัยหนาว อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.เชียงของ จ.เชียงราย
10 ก.พ. 2555
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวรพราชทาน 2,000 ชุด มอบผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทาน ช่วยผู้ประสบภัยหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
10 ก.พ. 2555
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาว มอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 1,000 ครอบครัว ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทาน ช่วยผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย
10 ก.พ. 2555
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาว 4,000 ชุด มอบผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
3 ก.พ. 2555
วันที่ 24 มกราคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 750 ชุด ...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จ.นครราชสีมา
25 ม.ค. 2555
วันที่ 25-27 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 และสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ รายการวิทยุกรีนแวฟ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และศิลปินดาราจากละคร “มุกเหลี่ยมเพชร” จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” โดยมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
13 ม.ค. 2555
วันที่ 17 มกราคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ มอบเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ครอบครัว แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
12 ม.ค. 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่มบริจาค 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.ปัตตานี
12 ม.ค. 2555
วันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 500 ชุด ในพื้นที่ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี...
สภากาชาดไทย กำหนดการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ 10-17 ม.ค. นี้
10 ม.ค. 2555
ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2555 สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร และลำปาง รายละเอียดดังนี้
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
10 ม.ค. 2555
วันที่ 6 มกราคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ปลัดอำเภอรักษาการนายอำเภอเจาะไอร้อง และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดธารน้ำใจ 870 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 2555
วันที่ 3 มกราคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบภัย...
สถานีกาชาดสิรินธร ช่วยผู้ประสบภัยจากพายุลมแรง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 2555
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช มอบเครื่องอุปโภคแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบบ้านพังจากพายุลมแรง ในพื้นที่ ต.ขนาบนาค อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>