สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษา ปชส.พบ ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ.....
คุณสุวัฒน์ เสวตไอยาราม ที่ปรึกษาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ด้านประชาสัมพันธ์และกรรมการสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่ออำลา ไปประกอบอาชีพส่วนตัว
สภากาชาดไทย...มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ให้แก่ผู้ประสบภัย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ให้แก่ผู้ประสบภัย ในกิจกรรม“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภากาชาดไทย...มอบแท็งก์น้ำดื่มให้ผู้ประสบภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ให้แก่ผู้ประสบภัย ในกิจกรรม“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการ...จังหวัดราชบุรี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี
แนะนำรองหัวหน้าคณะผู้แทนประจำภูมิภาคคนใหม่
Mr.Jerome รองหัวหน้าคณะผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คนใหม่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแนะนำทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
สมาคม YWCA มอบเงินจำนวน 270,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
นิสิตแพทย์จุฬาฯ...ร่วมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะนิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อขอข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมรับฟัง The Coach…
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง The Coach
ประชุมตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และกลุ่มงาน ร่วมประชุมหารือกับดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร เพื่อชี้แจงในการจัดทำตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ระดับหน่วยงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
ลงนามถวายพระพร...12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
รับมอบโล่กิตติมศักดิ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมงานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้...จังหวัดระยอง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559...
สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่ม จ.พะเยา
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดตาก
ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๙ ราย
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ....ดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการจัดการภัยพิบัติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ
UNDP ร่วมกับ 24 องค์กร...มอบรางวัลนวัตกรรมฯ “รอด ปลอดภัย (พิบัติ)”
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 24 องค์กร จัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้โครงการ“รอด ปลอดภัย(พิบัติ)”
ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 5-11 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สัมมนา IBM i2 Summit : Thailand
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมสัมมนา IBM i2 Summit : Thailand ซึ่งมีเนื้อหาการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์งานด้านการข่าว งานด้านสาธารณสุข
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ศุ บุญเลี้ยง
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาของฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป ในหัวข้อ “พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
บรรยายให้ความรู้การจัดการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายให้ความรู้การจัดการบริหารความเสี่ยง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>