สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม GIS จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 23 เมษายน 2561 นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ
ซ้อมแผน เสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 19 เมษายน 2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการจัดซ้อมแผนโต๊ะให้แก่ คณะกรรมการ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน”
รดน้ำขอพร..เลขาธิการสภากาชาดไทย
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
รดน้ำขอพร...เทศกาลสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จังหวัดนครนายก
วันที่ 9 เมษายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนบ้านคลองหกวา โรงเรียนบ้านคลอง33 และโรงเรียนบ้านหัวหมอน
“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561
วันที่ 3 เมษายน 256 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ร่วมกล่าวถึงภารกิจด้านงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2561
วันที่ 3 เมษายน 256 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ร่วมกล่าวถึงภารกิจด้านงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
ประชุมความคืบหน้า GIS
วันที่ 2 เมษายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ
อบรมการใช้เครื่องกรองน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยคุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจการรมเพื่อสังคม บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท จำกัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำภายใต้โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน"
สมาคม MDRT ประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล“MDRT THAILAND RUN 2018 ”
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
วันที่ 27 มีนาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี”
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-9 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
มอบเครื่องกรองน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง
กิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน จ.อ่างทอง
นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องภัยพิบัติ พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมคลังสัมภาระ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ และคณะ พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมคลังสัมภาระ เพื่อผู้ประสบภัย สามจังหวัดภาคใต้ สภากาชาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี
ประชุมนานาชาติ 12 th Asia-Pacific Conference on Human Genetics
สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) จัดการประชุมนานาชาติ 12 th Asia-Pacific Conference on Human Genetics (APCHG 2017) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ
อจิลิตี้ และโฆษะ กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด และ บริษัท โฆษะ กรุ๊ป จำกัด ได้นำรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ มาสนับสนุนการขนส่ง ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปยังจังหวัดนครสวรรค์และสุโขทัย จำนวน 1,752 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จึงขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 243,000 บาท จากนายทวีศักดิ์ เตชะกิจวิบูลย์ นายกสมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ธารน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 600,000 บาท จากคณะภริยาทูต คณะกรรมการจัดงานบาซาร์ และนายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>