สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับ...สภากาชาดแคนาดา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Douglas Macdonald คณะผู้แทนจากสภากาชาดแคนาดา คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา Mr. Marwan Jilani หัวหน้าคณะทำงานให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อิออน บริจาคมุ้งกันยุง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 Mr. Manabu Boike กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ มอบมุ้งกันยุง TV Olyset Net ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จำนวน 1,400 ชิ้น มูลค่า 1,890,000 บาท โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ของบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
เลขาธิการฯ เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3 ) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย
ประชุมกรรมการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานประชุมกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างออกแบบโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
กาชาดอเมริกัน ดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากกาชาดอเมริกัน และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และคางทูม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากกาชาดอเมริกัน และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และคางทูม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “รอยยิ้ม- a smile” เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2561 (World Red Cross and Red Crescent Day 2018)
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ฝังเข็มประยุกต์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำกับโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางปราณี ขุนสิทธิ์. หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่)
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 20 ปี ศูนย์จักษุมาตรฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสถานเสาวภา เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบ 20 ปี ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
อบรมผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่องผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ ที่ทำการชมรมธรรมรักษาพัฒนาชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบล ยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
บริจาคกรอบแว่นตา
วันที่ 24 เมษายน 2561 Mr. Arthur Tsung ผู้อำนวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำกัด และคณะ มอบแว่นตา ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จำนวน 100 อัน เพื่อนำไปประกอบแว่นตาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบ
หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ CH3
วันที่ 24 เมษายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าพบ คุณสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการประชาสัมพันธ์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ อาคารมาลีนนท์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
5 อันดับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในรอบ 10 ปี
ประชุม GIS จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 23 เมษายน 2561 นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ
ซ้อมแผน เสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 19 เมษายน 2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการจัดซ้อมแผนโต๊ะให้แก่ คณะกรรมการ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน”
รดน้ำขอพร..เลขาธิการสภากาชาดไทย
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>