สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 4 เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (27 ก.ค. 2557)
วันที่ 27 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. – 11.20 น. สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม พร้อมร่วมกิจกรรมจับสลากเพื่อรับของรางวัลจำนวนมาก...
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดอบรมป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ (24 ก.ค. 2557)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดอบรมป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ ...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียน (19 ก.ค. 2557)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
สถานีกาชาดที่ 6 จัดกิจกรรมอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปี2557 (25 มิ.ย. 2557)
วันที่ 25– 27 มิถุนายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปี2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาพรมสุวรรณ
อ่าน 598 ครั้ง
สถานีกาชาดสิรินธร เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ (20 มิ.ย. 2557)
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง และผู้นำชุมชน เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปี ขึ้นไป
อ่าน 607 ครั้ง
อบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานีกาชาดที่ 5 (18 มิ.ย. 2557)
วันที่ 18–20 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ให้แก่อาสาสมัครและประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สถานีกาชาดที่ 11 จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (16 มิ.ย. 2557)
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557 โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบางแคบรรยายและสาธิต
อ่าน 796 ครั้ง
สถานีกาชาดสิรินธร มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย (6 มิ.ย. 2557)
วันที่ 6 มิถุนายน 2557สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย
อ่าน 360 ครั้ง
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาดที่ 6 (4 มิ.ย. 2557)
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
ทัศนศึกษาสถานีกาชาดหัวหินและโครงการชั่งหัวมัน (20 ก.พ. 2557)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของชมรมผู้สูงอายุ "ชมรมสายใยเอื้อนอนามัยกาชาด 8" เพื่อศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ...
นักศึกษาแพทย์ชาวอังกฤษ เยียมชมการทำงานด้านสุขภาพที่สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี (3 ก.ย. 2556)
วันที่ 3 กันยายน 2556 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ นำคณะนักศึกษาแพทย์ชาวอังกฤษ ปี 4 มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านดูแลสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน ณ สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
“โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัย และสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ” (14 มิ.ย. 2556)
30 เมษายน 2556 ผู้แทนจากกาชาดแคนาดา และ IFRC เยี่ยมติดตาม โครงการ ณ บ้านกุดชุม และชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดอุบลราชธานี (14 มิ.ย. 2556)
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2556 (14 มิ.ย. 2556)
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2556
โครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 24 เมษายน 2556ร่วมกับกองกำลังบูรพาพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอคลองหาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต.คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการจัดการอบรมพัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2556 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในกิจกรรม “พัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดที่ 5
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 3 – 5 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุบ้านหนองบัวหมู่ 4 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล และให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน (14 มิ.ย. 2556)
สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตรวจสุขภาพ คัดกรองหลอดเลือดดีให้กับประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปและตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในชุมชนราชนิกูล 1,2,3 และชุมชนจอมพลพัฒนาตรวจเต้านมให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนจอมพลพัฒนา
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2556)
เดือนเมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา จัดการอบรมการดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทย อบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสม และตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อน ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 30 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ Program for HIV Pervention and Treatment ณ สำนักงาน PHPT ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารอบรม 29 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>