สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ.สิงห์บุรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมี นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุมชน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปันน้ำใจในสายฝน...จังหวัดชุมพร
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ปันน้ำใจในสายฝน....จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ 21สิงหาคม 2560 นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมอบเครื่องดนตรี 1ชุด พร้อมลำโพง ชั้นวางหนังสือ จำนวน 2 ตู้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง..ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินและน้ำดื่ม มูลค่า 178,178 บาท จากนายภูระพณ ชาญบำรุง หัวหน้าส่วนงานด้านการตลาดและวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ผู้แทน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด และพนักงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.เพชรบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ปันน้ำใจ ในสายฝน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดนครนายก
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก จัดขึ้น โดยนางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดเรื่องโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ บทบาทโรงเรียนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่น 3-4 จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ. นครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ รุ่นที่ 3 - 4 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบรรยายเรื่องการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณอุษา หงษ์ขาว ผู้สื่อข่าวสังคม สัมภาษณ์นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว และชั้นวางหนังสือ จำนวน 10 ตัว จากคุณโชคชัย องคมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีดี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (ประเทศไทย) จำกัด และคุณชินพล ตระกูลยุทธชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร
สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด จังหวัดนครปฐม
วันที่ 8 สิหาคม 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ผู้ประสานงานหลักด้านน้ำและสุขาภิบาล ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสมเด็จวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบคุกกี้ช้อยส์ จาก นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 72,000 ชิน มูลค่า 108,000 บาท
TRC...มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางสาวระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท TRC CONSTRUCTION จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
อบรมเรื่องการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเรื่อง "การมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรศักดิ์ เชยชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กสทช. และคุณไพรัช ทับทิม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้
สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ จำกัด โดยคุณกริชเทพ สัมภาษณ์พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>