สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 30 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ Program for HIV Pervention and Treatment ณ สำนักงาน PHPT ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารอบรม 29 คน
โครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 25 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาแดง ตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ร่วมกิจกรรม 20 คน
อบรมโครงการ “การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชน” (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 20 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมโครงการ “การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชน”ให้แก่ญาติ/อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้ป่วยของอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สนับสนุนงบประมาณโดยกาชาดอิตาลี
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัย ของสถานีกาชาดที่ 1 และ 8 (14 มิ.ย. 2556)
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัย ของสถานีกาชาดที่ 1 และ 8 ในช่วงเดือนเมษายน 2556
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ (3 มิ.ย. 2556)
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
สถานีกาชาดที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (4 ส.ค. 2554)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่มีจิตอาสา เสียสละ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
อ่าน 727 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาจิต (7 เม.ย. 2554)
วันที่ 7 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน จัดกิจกรรมพัฒนาจิต
สถานีกาชาดที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (2 เม.ย. 2554)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงทิว, ตราสัญลักษณ์ ,บริการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชาชนทั่วไปในสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (2 เม.ย. 2554)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี (24 มี.ค. 2554)
วันที่ 24 มีนาคม 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดที่ 7 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย จ.อุบลราชธานี (23 มี.ค. 2554)
วันที่ 23 มีนาคม 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาด เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
กาชาดอุบล บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร (16 ก.พ. 2554)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบตู้คอนเทนเนอร์ แก่โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (2 ก.พ. 2554)
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
การรับบริจาคโลหิต (27 เม.ย. 2552)
โลหิต เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดโลหิตในร่างกาย โดยกำลังสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต คือ ไขกระดูก โลหิตแบ่งได้ 2 ส่วน คือ เม็ดโลหิต ซึ่งมี 3 ชนิด คือ เม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต ส่วนที่ 2 คือ พลาสมา (Plasma) คือส่วนที่เป็นของเหลวของโลหิตที่ทำให้เม็ดโลหิตทั้งหลายลอยตัว มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลือง
อ่าน 794 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28]

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>