สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (6 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ สุสานช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (29 เม.ย. 2558)
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย (29 เม.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าทีสถานีกาชาด ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหมและคณะกรรมการเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที 28 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี (28 เม.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" (28 เม.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสในโอกาสประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2558 (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันงานผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 (27 เม.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันงานผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (27 เม.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน ณ โรงแรม 137 Pillars House Chiangmai เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับนายอำเภออมก๋อยและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 ครัวเรือน 115 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และลำปาง ในวันที่ 1, 2, 3, 8และ9 เมษายน 2558
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี จำนวน 335 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประจำปี 2558 (24 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประจำปี 2558 ว ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-7 เม.ย 2558
บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558 (20 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ" ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (20 เม.ย. 2558)
อ่าน 741 ครั้ง
ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ประจำเดือน มีนาคม 2558 (26 มี.ค. 2558)
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจน (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอ แม่สอด ณ โรงเรียนญาณวิศิษฐ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจและคัดกรองโรคเบาหวานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน (23 มี.ค. 2558)
วันที่ 11,12,16 และ 23 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจและคัดกรองโรคเบาหวานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน คือ บ้านป่าข่อยใต้ บ้านป่าข่อยเหนือ บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด บ้านสันป่าเลียงและบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังวหัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีผู้สูงอายุมารับการตรวจและคัดกรองโรคเบาหวาน...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>