สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ผู้จัดการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
รถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสูงเนิน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ไปบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รดน้ำขอพร...ในเทศกาลสงกรานต์
รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้ารดน้ำขอพรพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร...เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
อวยพรเทศกาลสงกรานต์
ดร.ธีระบูลย์อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และคณะ เข้าอวยพร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
หน่วยผลิตน้ำสะอาดฯ ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ...จังหวัดพิษณุโลก
นายชูชาติ กีฬาแบ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำสะอาด สภากาชาดไทย และปล่อยรถแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สนับสนุนการจัดทำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
คุณดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดการแผนก Company Secretary & Corporate Affairsบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) และคณะ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช พร้อมด้วยแพทย์หญิงกนก บุณยะรัตเวช มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ร่วมปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาดประจำปี 2559
อาสาสมัครจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จักรยานยนต์กู้ชีพจากโรงพยาบาลจุฬาฯ และโรงพยาบาลกลาง ร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาดประจำปี 2559
รับมอบรางวัล ดาวเมขลา ประจำปี 2559
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนสำนักงาน รับมอบรางวัล ดาวเมขลา ประจำปี 2559 สาขา“บุคคลคนดี ศรีสังคม ปีมหามงคล” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“จุดประกายกาชาด” ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และมอบเข็มกลัดผู้มีจิตอาสา แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
อวยพรสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 19 ปี
แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 19 ปี
ตรวจเยี่ยมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยม “คลังสัมภาระผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ สภากาชาดไทย” จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำการกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตำบลรูสะมีแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัด"โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม" โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัคร
เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 Mr. ElhadjAsSyเลขาธิการสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการทางทันตกรรม แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
จุดประกายกาชาด
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “จุดประกายกาชาด”
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ “ฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>