สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.เพชรบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ปันน้ำใจ ในสายฝน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดนครนายก
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก จัดขึ้น โดยนางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดเรื่องโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ บทบาทโรงเรียนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่น 3-4 จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ. นครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ รุ่นที่ 3 - 4 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบรรยายเรื่องการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณอุษา หงษ์ขาว ผู้สื่อข่าวสังคม สัมภาษณ์นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว และชั้นวางหนังสือ จำนวน 10 ตัว จากคุณโชคชัย องคมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีดี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (ประเทศไทย) จำกัด และคุณชินพล ตระกูลยุทธชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร
สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด จังหวัดนครปฐม
วันที่ 8 สิหาคม 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ผู้ประสานงานหลักด้านน้ำและสุขาภิบาล ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสมเด็จวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบคุกกี้ช้อยส์ จาก นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 72,000 ชิน มูลค่า 108,000 บาท
TRC...มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางสาวระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท TRC CONSTRUCTION จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
อบรมเรื่องการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเรื่อง "การมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรศักดิ์ เชยชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กสทช. และคุณไพรัช ทับทิม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้
สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ จำกัด โดยคุณกริชเทพ สัมภาษณ์พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
โออิชิ กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) และคณะ มอบเงินจำนวน 104,464.75 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 26 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ และคณะ เข้าพบนายทองแดง เกษหงษ์ ปลัดอำเภอขุนหาญ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
GSK มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ทวิราป ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ท่านคำฮุ่ง เฮืองวงสี ประธานองค์การกาแดงลาว และคณะ เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฟังบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>