สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ (13 มี.ค. 2558)
วันที่ 13 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ " การดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ" ในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุยุคใหม่ ของชมรมผู้สูงอายุแขวงกาวิละ มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแขวงกาวิละเข้าร่วมอบรมจำนวน 125 คน ณ ศาลาวัดเมืองสาตรน้อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ (10 มี.ค. 2558)
วันที่ 10-12 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายบริการทางการแพทย์ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย "ฝังเข็ม 1,000 ราย เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา " สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มีประชาชนผู้สนใจมารับบริการ จำนวน 289 ราย...
สถานีกาชาดสิรินธร เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (5 มี.ค. 2558)
วันที่ 5 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอเชียรใหญ่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียรใหญ่ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียรใหญ่ เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 7 ราย...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมประชุมและร่วมการฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม ประจำปี 2558 (3 มี.ค. 2558)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2558 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ และแพทย์ฝ่ายบริการทางการแพทย์ หัวหน้างานฝ่ายงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมและร่วมฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม ประจำปี 2558 ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจนในพื้นที่ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก (27 ก.พ. 2558)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจนและป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วและโรคริดสีดวงทวาร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามีซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่พอใช้ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (26 ก.พ. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (23 ก.พ. 2558)
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองหอย จำนวน 50 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (20 ก.พ. 2558)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ให้แก่ผู้นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมือง จ.ตาก
สถานีกาชาดที่ 4 เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก (19 ก.พ. 2558)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 5 ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตั้งวันนี้ - 6 มีนาคม 2558...
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหัวข้อการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ (17 ก.พ. 2558)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหัวข้อวิชาการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 54 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดสิรินธร จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" (17 ก.พ. 2558)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูอนามัยในเขตรับผิดชอบสถานีกาชาดสิรินธร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 -35 คน ในวันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานีกาชาดสิรินธร...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (16 ก.พ. 2558)
วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ใหักับผู้สูงอายุตำบลหนองหอย จำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติฯ (12 ก.พ. 2558)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ณ ห้องประชุมมณีบล๊อก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกรับบริจาคโลหิต (11 ก.พ. 2558)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมชมกิจกรรม “การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ก.พ. 2558)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมชมกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จัดกิจกรรม “การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ก.พ. 2558)
วันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จัดกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 2558)
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของตำบลหนองหอย จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ปฎิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิกรุก (7 ก.พ. 2558)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ปฎิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิกรุก เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาทุกข์ จำนวน 4 จังหวัดได้แก่ สระแก้ว ปราจีน จันทบุรีและตราด...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติฯ (6 ก.พ. 2558)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จำนวน 30 คน โดยใช้หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ณ หอประชุมโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจประเมินโครงการโรงเรีนยมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (5 ก.พ. 2558)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจประเมิน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด มีผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ผู้ประเมิน ผู้ตรวจเยี่ยม เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน จัดโดยสำนักงานอาสากาชาดร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>