สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อ.จอมทอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ…บ้านตะวันใหม่
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้างานการแพทย์ ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯออกให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แก่เด็กด้อยโอกาสที่บ้านตะวันใหม่
สัมภาษณ์เรื่องความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาด ให้สัมภาษณ์คุณรติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร นักเขียน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การบำบัดอาการปวดส้นเท้าโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย เรื่อง “การบำบัดอาการปวดส้นเท้าโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู”
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เกี่ยวกับกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ...สนับสนุนกิจกรรมจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คุณนงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สหรัฐอเมริกา และคณะ มอบเงิน จำนวน 400,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานทูตไนจีเรีย ร่วมกับ บ.FCK CO.,LTD มอบบะหมี่ฯช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับบริษัท FCK CO.,LTD โดย Mr.Ferdinard Nduka และMrs.Wipaporn Nduka และคณะ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 500 ลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จ.นครปฐม
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
อาสาสมัครร่วมกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน จากศาสนจักรพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มาบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ”
เอกอัครราชทูตสวีเดน เยี่ยมชมกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คุณสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ
แถลงข่าวภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สดในรายการ Hospital Hotline พบหมอต่อสายตรง ทาง Thai Visions Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 18.00-19.00 น. เรื่อง “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช”
เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
แพทย์หญิง ช.เข็มศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบรอบ 95 ปี
อบรบกิจกรรมติดต่อสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติ
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมติดต่อสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติ
ตื่นตัว เตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ
แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การบรรยายหัวข้อ “ตื่นตัว เตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ” ในโครงการ “ASEN Blood Drive Youth Camp – พลังเยาวชนอาเซียนขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต
เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” รักษาพยาบาลทางน้ำ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการรักษาฟรี ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะออกให้บริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558
อ่าน 229 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมกิจกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟังบรรยายรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภากาชาดไทยเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านภัยพิบัติต่างๆ ที่นักศึกษาควรรู้” โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การบรรยาย
ตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)”
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้นำทีม ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>