สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนอุปกรณ์รถเข็น เตียง ไม้เท้า แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์อาร์มาเนียน และที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดงานบาร์ซาร์2015 ร่วมกับ ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมาคม YWCA of Bangkok และเจ้าหน้าที่โครงการ มอบเงินให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์รถเข็น เตียง ไม้เท้า แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติผ่านระบบ GIS NET
วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายจำนงค์ แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่รอยัลคอร์ท
มอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัท เอ็ม.เอช.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งติดตั้งยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด
อบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้บริการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล “SET BULL RUN Mini Marathon 2016” ให้สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP) เพื่อจัดทำแผนตอบสนองภัยพิบัติระดับอาเซียน
อบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ในโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่ประชาชน
อบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จัดอบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี"
ซ้อมแผนโต๊ะ….เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
นายเสาวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเลขานุการคณะทำงาน ในคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการวางแผนการฝึกซ้อมแผนโต๊ะของสภากาชาดไทยให้มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ร่วมแสดงความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย‏
นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งรถพยาบาล และรถวิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในโครงการฝึกอำนวยการด้านการบรรเทาสาธารณภัยฯ
เยี่ยมชมกิจกรรม....สำนักงานบรรเทาทุกข์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.XavierCastellanosผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์
YWCA of Bangkok มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี
นายศักดิ์ สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี" ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จิตอาสา สภากาชาดไทย”
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จุดประกายกาชาด ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และมอบเข็มกลัดผู้มีจิตอาสา แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประชุมระบบ GIS Net
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำทีม ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และคณะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) รวมทั้งทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปภ. ดูงานบรรเทาทุกข์
คณะฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ผู้แทนพระองค์... เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดสระบุรี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแพร่
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัด “โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแพร่” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>