สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานีกาชาดที่ 2 ฝึกอาชีพวิชาทำดอกไม้จันทน์
วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2560 สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “วิชาทำดอกไม้จันทน์” ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯและคณะ มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 200,000 บาท
ประเมินความเสี่ยงชุมชน...จังหวัดนครนายก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนบ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ร่วมประเมินความเสี่ยงภัยชุมชน
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ “ประวัติศาตร์ประชาชนช่วงในหลวงสวรรคต”
ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 11
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
ประชุม GIS
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
อบรม 5ส
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการเปิดอบรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับบุคลากรของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมแกนนำชุมชมพร้อมรับภัยพิบัติ... จังหวัดนครนายก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 และคณะ เข้าพบนายกรฤทธิ์ นรสาร ปลัดอาวุโสอำเภอภูสิงห์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ...
วันที่ 27 เมษายน 2560 นางบุศบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ ให้การต้อนรับ
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 27 เมษายน 2560 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 125 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี ณ บริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้างานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบนายชน ชลวิทย์จันทวากรณ์ ปลัดอำเภอศรีรัตนะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 25 เมษายน 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ในประเด็นเรื่อง “เรือพระราชทานเวชพาหน์ ”
วันที่ 25 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ในประเด็นเรื่อง “เรือพระราชทานเวชพาหน์ ”
ประสานงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชนฯ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 24 เมษายน 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประสานชี้แจงโครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายเชาวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรสมุทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดการอบรม
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
วันที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>