สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ปันน้ำใจ ในสายฝน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
นักศึกษาพยาบาลดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 183 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560)
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ”
โครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกับนความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ตามโครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ”
สัมมนาความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางวรรณวิมล เขื่อนวัง พยาบาล 6 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย"
MOU โครงการจีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ลงนามความร่วมมือในโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการในปี 2560-2562
มังคิ คิง ฟูด ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มร.หวัง คิงผิง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด พร้อมคณะ มอบ “มิกุ ธัญพืชพร้อมทาน” จำนวน 3,600 กระป๋อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อช่วยประสบภัยพิบัติ
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ
เปิดงาน "ชราชนม์..คนคุณภาพ"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ชราชนม์..คนคุณภาพ" สัปดาห์ผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคาร ส.ธ. ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
Gender and Diversity in Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) Field School
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรม Gender and Diversity in Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) Field School
โครงการหญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ตามโครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดขึ้น โดยคุณสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการทางทันตกรรม (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน) แก่ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานีกาชาดที่ 2 ฝึกอาชีพวิชาทำดอกไม้จันทน์
วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2560 สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “วิชาทำดอกไม้จันทน์” ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯและคณะ มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 200,000 บาท
ประเมินความเสี่ยงชุมชน...จังหวัดนครนายก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนบ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ร่วมประเมินความเสี่ยงภัยชุมชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>