สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ (5 ก.พ. 2558)
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานวิทยากรดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจากบ้านทุ่งหลวง หมู่ 2 , บ้านสบวิน หมู่ 9 , บ้านใหม่วังปูน หมู่ 15 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 50 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมงานคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2558 (4 ก.พ. 2558)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2558 และร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพและการประกวดสุนทรพจน์ และกีฬาพื้นบ้านคนพิการ ฯลฯ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้พิการที่ร่วมงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก...
กช. 7 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การศึกษาและเครื่องมือสำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน (26 ม.ค. 2558)
วันที่ 26-27 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สถนีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การศึกษาและเครื่องมือสำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน (Orientation workshop on module and tools of School Based Disaster Risk Reduction project;SBDRR) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกรับบริจาคโลหิต (22 ม.ค. 2558)
วันที่ 22 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก...
สถานีกาชาดที่ 7 เป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (21 ม.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากร CBDRM ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 3-4 โดยรับผิดชอบบรรยาย และ เข้ากลุ่มย่อย ดังนี้ ...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ (21 ม.ค. 2558)
วันที่ 21 มกราคม 2558 ผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็๋จพระญาณสังวรฯ...
สถานีกาชาดที่ 8 ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการประชาชนที่มาเที่ยวในงานประจำปี พระนครคีรี ครั้งที่ 29 (14 ม.ค. 2558)
วันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการประชาชนที่มาเที่ยวในงานประจำปี พระนครคีรี ครั้งที่ 29 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ให้เกียรติมาเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลดังกล่าว...
สถานีกาชาดที่ 6 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (10 ม.ค. 2558)
วันที่ 10 มกราคม 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมการออกร้านในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยจัดนิทรรศการงานและกิจกรรมของสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และนิทรรศการความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เล่นเกมส์แจกของรางวัล ณ บริเวณถนนมหาดไทย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 (10 ม.ค. 2558)
วันที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมวันเด็กโดยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและมอบรางวัลเด็กสุขภาพดี (9 ม.ค. 2558)
วันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย๋พัฒนาเด็ก ห้วยทราย โดยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ และมอบรางวัลเด็กสุขภาพดี...
สถานีกาชาดที่ 7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวย่างการจัดการภัยพิบัติของชุมชน (23 ธ.ค. 2557)
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ก้าวย่างการจัดการภัยพิบัติของชุมชน”โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตลุ่มแม่น้ำมูล 7 ชุมชน(ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนดีงาม ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหาดสวนยา บ้านช่างหม้อ และชุมชนวัดบูรพา 2 )...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดอบรม “อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย (18 ธ.ค. 2557)
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรม "อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย ในรูปแบบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม การสาธิตและฝึกปฏิบัติ แก่ อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (15 ธ.ค. 2557)
วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดอบรม“การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”หลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย ในรูปแบบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม การสาธิตและฝึกปฏิบัติ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน...
กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ (15 ธ.ค. 2557)
วันที่ 15-21 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ จัดกิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (12 ธ.ค. 2557)
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขสภากาชาดไทย (อส.กช.)เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองบัว ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานีกาชาดที่ 6 พร้อมมอบเสื้อกันหนาวและเครื่องดื่มทรีอินวัน...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล (8 ธ.ค. 2557)
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 (3 ธ.ค. 2557)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดสิรินธร ชมรมอสม.สถานีกาชาดสิรินธร ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมใหญ่สถานีกาชาดสิรินธร...
สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก Getting to Zero : ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา (1 ธ.ค. 2557)
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก Getting to Zero : ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลเฟสติเวอล์ ...
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์"ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อตามรอยพระบิดา" (30 พ.ย. 2557)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่และกรมอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อตามรอยพระบิดา" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สวนสุขภาพศรีสันต์ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม 660 ราย...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาไทยพีบีเอสฟอรั่ม (27 พ.ย. 2557)
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาไทยพีบีเอสฟอรั่ม ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าและภัยพิบัติ แบบองค์รวม ภายใต้ โครงการไทยพีบีเอสฟอรั่ม ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน จัดโดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ร่วมกับองค์กรรีคอน มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิฮักเมืองน่าน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน ณ วัดอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>