สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
7 ต.ค. 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำทีมแพทย์โดยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ไปตรวจรักษาตามบ้าน และวัดที่ประสบอุทกภัย และมอบยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ...
ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยนาท รับอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
2 ต.ค. 2554
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ที่จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกับ คณะอาสาสมัครจากสภากาชาดไทย ลงเรือออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด
อ่าน 882 ครั้ง
ผู้ประสบอุทกภัยเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท รับอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
1 ต.ค. 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ หัวหน้าทีมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และคณะ ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 300 ชุด พร้อมมอบยาชุดสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ 6 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่จังหวัดชัยนาท
29 ก.ย. 2554
29 กันยายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาท
อ่าน 861 ครั้ง
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอมโนรมย์ และอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
24 ก.ย. 2554
วันที่ 24 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
อ่าน 868 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
23 ก.ย. 2554
วันที่ 23 กันยายน 2554 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อ่าน 988 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยครัวเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
22 ก.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยครัวเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ด้วยการตั้งครัวประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 3,000 ชุด ต่อวัน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าตะโก และอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์
21 ก.ย. 2554
วันที่ 20 กันยายน 2554 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 974 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ท่าเรือ และอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
19 ก.ย. 2554
วันที่ 18 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,280 ชุด (มูลค่า 3,280,000 บาท)ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่อ.ท่าเรือ และอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่าน 956 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี
19 ก.ย. 2554
วันที่ 17 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,200 ชุด (มูลค่า 2,200,000 บาท) ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.จันทบุรี
อ่าน 1251 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
15 ก.ย. 2554
วันที่ 14 กันยายน 2554 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ และน้ำดื่ม จำนวน 1,235 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
15 ก.ย. 2554
วันที่ 14 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่างาม หมู่ที่ 1-9 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ่าน 984 ครั้ง
พระราชทานชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ก.ย. 2554
วันที่ 11 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,732 ชุด ร่วมกับนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยนาท
10 ก.ย. 2554
วันที่ 10 กันยายน 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,700 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
9 ก.ย. 2554
วันที่ 9 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภาคกลาง จัดชุดธารน้ำใจฯ ออกแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
เยี่ยมหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี
9 ก.ย. 2554
วันที่ 9 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบนางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี ที่ประสบอุทกภัย โดยนำเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จำนวน 1 ลำ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์
7 ก.ย. 2554
วันที่ 6 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,537 ชุด (มูลค่า 1,537,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 -14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
อ่าน 868 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายก
6 ก.ย. 2554
วันที่ 6 กันยายน 2554 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 500 ชุด และน้ำดื่ม 6,000 ขวด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อ่าน 900 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2 ก.ย. 2554
วันที่ 2 กันยายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนา อ.เมือง และอ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
1 ก.ย. 2554
วันที่ 1 กันยายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>