สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี
11 ต.ค. 2554
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 พลโทนายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ ร่วมกับ ดร.ปฤถา พรหม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,727 ชุดไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะลุง ตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือท้องแบนสภากาชาดไทย จ.ลพบุรี
11 ต.ค. 2554
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 พลโทนายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือท้องแบนสภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและมอบยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลสามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี...
ผู้ว่าฯชัยนาท เยี่ยมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
11 ต.ค. 2554
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครจากจังหวัดชัยนาท ที่ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีความประสงค์ขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
7 ต.ค. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ขอรับบริจาคกระบอกไฟฉาย พร้อมถ่าน ผักกาดกระป๋อง ถุงขยะดำ และนมผงสำหรับเด็กทารก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย มีอาสาสมัครช่วยน้ำท่วมครบตามจำนวนแล้ว
7 ต.ค. 2554
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีอาสาสมัครช่วยน้ำท่วมครบตามจำนวนแล้ว หากต้องการเพิ่มจะแจ้งประกาศทางเว็บไซต์ต่อไป...
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 ต.ค. 2554
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอราชสาส์น อำเภอบางคล้า และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา...
สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
7 ต.ค. 2554
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำชุด "ธารน้ำใจ" ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,043 ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตำบลมหาสอน อำเภอหมี่ จังหวัดลพบุรี...
สภานายิกาสภากาชาดไทยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง
7 ต.ค. 2554
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,050 ชุด (มูลค่า1,050,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ ศูนย์เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง...
สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท
7 ต.ค. 2554
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,660 ชุด มูลค่า1,660,000 บาท ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อ.เมือง และอ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ...
หน่วยแพทย์ที่เรือท้องแบน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี
7 ต.ค. 2554
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำทีมแพทย์โดยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ไปตรวจรักษาตามบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยและมอบยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ณ บ้านหนองคาง และบ้านห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
7 ต.ค. 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำทีมแพทย์โดยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ไปตรวจรักษาตามบ้าน และวัดที่ประสบอุทกภัย และมอบยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ...
ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยนาท รับอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
2 ต.ค. 2554
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ที่จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกับ คณะอาสาสมัครจากสภากาชาดไทย ลงเรือออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด
อ่าน 1235 ครั้ง
ผู้ประสบอุทกภัยเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท รับอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
1 ต.ค. 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ หัวหน้าทีมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และคณะ ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 300 ชุด พร้อมมอบยาชุดสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ 6 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่จังหวัดชัยนาท
29 ก.ย. 2554
29 กันยายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาท
อ่าน 1206 ครั้ง
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอมโนรมย์ และอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
24 ก.ย. 2554
วันที่ 24 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
อ่าน 1223 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
23 ก.ย. 2554
วันที่ 23 กันยายน 2554 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อ่าน 1463 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยครัวเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
22 ก.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยครัวเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ด้วยการตั้งครัวประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 3,000 ชุด ต่อวัน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าตะโก และอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์
21 ก.ย. 2554
วันที่ 20 กันยายน 2554 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1323 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ท่าเรือ และอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
19 ก.ย. 2554
วันที่ 18 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,280 ชุด (มูลค่า 3,280,000 บาท)ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่อ.ท่าเรือ และอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่าน 1329 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี
19 ก.ย. 2554
วันที่ 17 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,200 ชุด (มูลค่า 2,200,000 บาท) ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.จันทบุรี
อ่าน 1699 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>