สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมระบบ GIS
นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสนับสนุนโครงการโดย IFRC ในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดประกายกาชาด
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จุดประกายกาชาดร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาด และอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง
จิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายจุดประกายกาชาด เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาด และอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง
มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว โดยถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 60 รูป มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงมือ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีงานยานพาหนะ
นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังใหม่ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม.
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังใหม่ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร นายสมภพ รัตนพรสมปอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสและคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
จุดประกายจิตอาสา....สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจุดประกายจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จุดประกายกาชาด” พร้อมมอบเข็มกลัดจิตอาสาสภากาชาดไทย
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 จังหวัดนครปฐม
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดในภาคได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินการของแต่ล่ะจังหวัด
อวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหาร นำพวงมาลัยและกระเช้าผลไม้อวยพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
องค์อุปนายิกาฯ เสด็จฯ มาทรงบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
วิทยาลัยพยาบาลอวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
GSK อวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
ลงนามถวายพระพร
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
บรรยายพิเศษ....การเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยจ.ชัยภูมิ
พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยร่วมบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยและร่วมมอบเข็มกลัดให้แก่ผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย จ.พิษณุโลก
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบเครื่องกันหนาวและยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2558 และคณะ มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวผ่านสภากาชาดไทย มูลค่า 120,000 บาท
อวยพรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ครบ 25 ปี
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และคณะ มอบกระเช้าอวยพร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 25 ปี
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยจ.เลย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะพร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด มอบเสื้อกันหนาวและยาสามัญฯ 1,500 ชุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>