สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ “ประวัติศาตร์ประชาชนช่วงในหลวงสวรรคต”
ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 11
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
ประชุม GIS
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
อบรม 5ส
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการเปิดอบรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับบุคลากรของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมแกนนำชุมชมพร้อมรับภัยพิบัติ... จังหวัดนครนายก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 และคณะ เข้าพบนายกรฤทธิ์ นรสาร ปลัดอาวุโสอำเภอภูสิงห์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ...
วันที่ 27 เมษายน 2560 นางบุศบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ ให้การต้อนรับ
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 27 เมษายน 2560 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 125 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี ณ บริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้างานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบนายชน ชลวิทย์จันทวากรณ์ ปลัดอำเภอศรีรัตนะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 25 เมษายน 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ในประเด็นเรื่อง “เรือพระราชทานเวชพาหน์ ”
วันที่ 25 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ในประเด็นเรื่อง “เรือพระราชทานเวชพาหน์ ”
ประสานงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชนฯ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 24 เมษายน 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประสานชี้แจงโครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายเชาวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรสมุทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดการอบรม
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
วันที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
โอสถสภา...มอบผลิตภัณฑ์
วันที่ 19 เมษายน 2560 คุณศิรดา ศรีสกุลอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ระบบข้อมูลจัดส่งและคลังสินค้า บริษัท โอสถสภา จำกัด พร้อมคณะ มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเทาบรรทุกข์ฯ
รดน้ำขอพรท่านเลขาธิการ
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>