สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (22 ต.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระราม ๙ ชั้น ๗ อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (18 ต.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (18 ต.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันลดภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๖๒ (10 ต.ค. 2562)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกิจกรรมวันลดภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน และในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมให้ความรู้วันภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2 ต.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม/การฝึกซ้อมภาคสนาม BDHM. (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรม/การฝึกซ้อมภาคสนาม BDHM ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก ลานนา(กรีนเลค รีสอร์ท) และกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ(SBDRR) ให้แก่ตัวแทนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ(SBDRR.) ให้แก่ตัวแทนเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2562 นี้
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำแผน (30 ส.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม "การประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำแผน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 62
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (29 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (29 ส.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน บ้านปากร้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ามะม่วง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๔ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (28 ส.ค. 2562)
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จำนวน ๗๐ ราย ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (23 ส.ค. 2562)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (21 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคระห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นเกียรติและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ (16 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแอพพิเคชั่นพ้นภัย ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และเลี้ยงอาหารกลางวัน (1 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ร่วมในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (1 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (26 ก.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 23-24 ก.ค. 62
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (19 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย ณ วัดสันป่าลาน อ.บ้านตาก จ.ตาก (18 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย จำนวน ๑๒ รูป ณ วัดสันป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>