สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติโรงเรียนวัดปางมะกล้วย (25 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" (17 ส.ค. 2563)
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ (13 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ ณ สถานีกาชาด วันที่ 13 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนป่าแป๋๋วิทยา (12 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ต.ป่าเเป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง น้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขอนามัย(WATSAN) (12 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง น้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WATSAN) ณ ศาลา อสม. บ้านหนองควาย ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) อบรมให้ความรู้เรื่องผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ (11 ส.ค. 2563)
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม “อบรมให้ความรู้เรื่องผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ” ให้กับผู้สูงอายุบ้านปากห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (7 ส.ค. 2563)
ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตตำบลแม่ท้อ จำนวน ๕๐ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานในโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ" ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (7 ส.ค. 2563)
วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด–๑๙ จำนวน ๑๘๙ ชุด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดอบรมอาสาสมัครแลผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (4 ส.ค. 2563)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๒๐ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานในโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ" อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (16 ก.ค. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” โดยได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์เจล ให้กับแรงงานข้ามชาติ ๕๐ ราย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบสื่อประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจล (8 ก.ค. 2563)
ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก (เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก มอบสื่อประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์เจล ในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID – 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (30 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวนายจรัญ สุนันต๊ะ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการรายงานกลุ่มเสี่ยงโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ และการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Cloud Conference (30 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงกระบวนการค้นหา คัดกรอง แรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดตาก ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” และกระบวนการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Cloud Conference
มอบมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียน (30 มิ.ย. 2563)
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและแม่บ้านมหาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดพื้นที่จังหวัดตาก
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (30 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในโครงการงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาตำบลป่ามะม่วง ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ" (23 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหารือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (22 มิ.ย. 2563)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน ๒๐๒ ครัวเรือน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ตรวจรับและส่งมอบโครงการเก้าฝายร้อยใจ คนในชุมชน (19 มิ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจรับและส่งมอบโครงการเก้าฝายร้อยใจ คนในชุมชน ณ ชุมชนบ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (11 มิ.ย. 2563)
ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด – ๑๙ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด – ๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๒๕๐ ชุด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตาก (11 มิ.ย. 2563)
ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด – ๑๙ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจาก ไวรัสโควิด – ๑๙ โดยมอบให้กับนายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอทั้ง ๙ อำเภอของจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๐๑ ชุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>