สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
26 ก.ค. 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วมกันจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 4,100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
“ปันน้ำใจ ในสายฝน” จ.ระนอง
5 ก.ค. 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝนเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องการเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝนและลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน โดยมอบเสื้อกันฝนให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 594 ตัว และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก โรงเรียนบ้านทะเลนอก และโรงเรียนบ้านแหลมนาว พร้อมกันนี้ ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค มุ้งกันยุง บริษัท อิออน ประเทศไทย จำกัด จำนวน 47 ชุด ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และถวายชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 3 ชุด แด่พระภิกษุสงฆ์วัดควนไทรงาม ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
6 มิ.ย. 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขต อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จำนวน 98 ชุด
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบวาตภัย
24 พ.ค. 2561
นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 36 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เขตวังทองหลาง ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สถานีกาชาดที่ 12 บรรเทาวาตภัย อ.ร่อนพิบูลย์
10 พ.ค. 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 51 ครัวเรือน ณ มัสยิดอัลกุบรอ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ต.หินตก และ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
11 เม.ย. 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาอัคคีภัย
27 มี.ค. 2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยใน จำนวน 4 ราย ณ บ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่หมู่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง ทางสถานีกาชาดที่ 8 ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังกล่าว
วาตภัย จ.อุบลราชธานี
21 มี.ค. 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 130 ชุด
วาตภัย
20 มี.ค. 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จำนวน14 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
12 มี.ค. 2561
วันที่ 12 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.เขมราฐ และ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 81 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี
19 ต.ค. 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบ้านหมอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 634 ชุด ณ เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมปันน้ำใจ ในสายฝนฯ จังหวัดยะลา
19 ต.ค. 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบเสื้อกันฝน จำนวน 403 ตัว คอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง เครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง เครื่องดนตรีสากล 1 ชุด และอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าสาบ ตำบลศรีสำราญ และโรงเรียนรั้วตะวัน ตำบลบูดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สิงห์บุรี
18 ต.ค. 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 420 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดลพบุรี
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท
18 ต.ค. 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 80 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี
17 ต.ค. 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบ้านหมี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,906 ชุด ในตำบลหนองกระเบียน บ้านกล้วย บ้านทราย และหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
7 ส.ค. 2560
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า และให้ความรู้การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในช่วงน้ำท่วม ณ จุดอพยพอำเภอวารินชำราบ และจุดอพยพวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร
4 ส.ค. 2560
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ Mr. Marwan Jilani Head of Country Cluster Support Team จาก IFRC นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ณ วัดไทรทอง ตำบลดงชน จำนวน 500 ชุด และตำบลท่าแร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยภูมิ
3 ส.ค. 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 700 ชุด และน้ำดื่มจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ณ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอแก้งคร้อ และคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
สำรวจความเสียหายและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด
3 ส.ค. 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, Mr. Marwan Jilani, IFRC Head of Country Cluster Support Team and Repesentative to the UN in Bangkok, นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1, จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ร่วมสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
29 มิ.ย. 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 15 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>