สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
18 ต.ค. 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายประชา สังข์ศิริ ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 6 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในซอยวุฒากาศ1 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงาน RDRT รุ่น 2
14 ก.ย. 2561
น.ส.สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และนางนิชานันท์ จันทงาม พยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ใน RDRT Deployment to support the Lao Red Cross Operation in Attapeu ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
กช.8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
10 ก.ย. 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี นำเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี
29 ส.ค. 2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน และตำบลสองพี่น้อง
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาอุทกภัย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
27 ส.ค. 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีและคณะ ร่วมกับ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 512 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.แดงหม้อ และ ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วอร์รูม...ผ่าน video conference
31 ก.ค. 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสถานีกาชาด ที่ 1 จ.สุรินทร์ , สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่, สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ผ่าน video conference เกี่ยวกับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สภากาชาดไทย ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ส.ปป.ลาว
29 ก.ค. 2561
สภากาชาดไทย ได้ประสานกับสำนักงานสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก
จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
26 ก.ค. 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วมกันจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 4,100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
“ปันน้ำใจ ในสายฝน” จ.ระนอง
5 ก.ค. 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝนเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องการเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝนและลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน โดยมอบเสื้อกันฝนให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 594 ตัว และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก โรงเรียนบ้านทะเลนอก และโรงเรียนบ้านแหลมนาว พร้อมกันนี้ ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค มุ้งกันยุง บริษัท อิออน ประเทศไทย จำกัด จำนวน 47 ชุด ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และถวายชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 3 ชุด แด่พระภิกษุสงฆ์วัดควนไทรงาม ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
6 มิ.ย. 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขต อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จำนวน 98 ชุด
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบวาตภัย
24 พ.ค. 2561
นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 36 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เขตวังทองหลาง ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สถานีกาชาดที่ 12 บรรเทาวาตภัย อ.ร่อนพิบูลย์
10 พ.ค. 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 51 ครัวเรือน ณ มัสยิดอัลกุบรอ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ต.หินตก และ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
11 เม.ย. 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาอัคคีภัย
27 มี.ค. 2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยใน จำนวน 4 ราย ณ บ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่หมู่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง ทางสถานีกาชาดที่ 8 ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังกล่าว
วาตภัย จ.อุบลราชธานี
21 มี.ค. 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 130 ชุด
วาตภัย
20 มี.ค. 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จำนวน14 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
12 มี.ค. 2561
วันที่ 12 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.เขมราฐ และ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 81 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี
19 ต.ค. 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบ้านหมอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 634 ชุด ณ เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมปันน้ำใจ ในสายฝนฯ จังหวัดยะลา
19 ต.ค. 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบเสื้อกันฝน จำนวน 403 ตัว คอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง เครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง เครื่องดนตรีสากล 1 ชุด และอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าสาบ ตำบลศรีสำราญ และโรงเรียนรั้วตะวัน ตำบลบูดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สิงห์บุรี
18 ต.ค. 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 420 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>