สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดสิรินธรร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีคนทุ่งสง (25 พ.ย. 2557)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนทุ่งสง ครั้งที่ 10 และร่วมกับนายอำเภอทุ่งสง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จัดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2558 (Big cleaning day) (21 พ.ย. 2557)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2558 (Big cleaning day) ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ...
สถานีกาชาดที่ 6 ปฏิบัติงานตรวจรักษาเบื้องต้นร่วมกับหน่วยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 (19 พ.ย. 2557)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาเบื้องต้น ร่วมกับหน่วยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 อ.ตาพระยา ให้กับประชาชนตามแนวชายแดน ณ บ้านเนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (17 พ.ย. 2557)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (17 พ.ย. 2557)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 คน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 53(1/2558) ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมประชุมตำบลสัญจร (16 พ.ย. 2557)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมตำบลสัญจร ณ สำนักสงฆ์บึงนคร ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์...
ถานีกาชาดหัวหินฯ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (13 พ.ย. 2557)
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม จำนวน 40 ชุด ณ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ เดินทางเข้าพบนายกเหล่ากาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงภารกิจของสถานีกาชาดในด้านการบรรเทาทุกข์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต (11 พ.ย. 2557)
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบนายกเหล่ากาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี เพื่อแนะนำตัว และชี้แจงภารกิจของสถานีกาชาดในด้านการบรรเทาทุกข์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป...
สถานีกาชาดสิรินธร ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ร่วมกับองค์กรปกครอบท้องถิ่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (10 พ.ย. 2557)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ การดำเนินงาน และขอความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงาน ของชุมชนเป้าหมายในอำเภอท้ายเหมือง ณ ศาลาอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเหตุระเบิดสารโพแทสเชียมคลอเรต (10 พ.ย. 2557)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์เหตุระเบิดจากสารโพแทสเซียมคลอเรต และมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 23 ครัวเรือน และแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ณ บ้านไร่ ม.2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดหัวหินฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัย (8 พ.ย. 2557)
วันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (7 พ.ย. 2557)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 หลังคาเรือน 6 ครอบครัว โดยมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 8 ชุด...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ (4 พ.ย. 2557)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 3,000 คน และสถานีกาชาดที่ 3 ได้แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี อบรมการใช้งานวิทยุสื่อสารเบื้องต้น (4 พ.ย. 2557)
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้ารับการอบรม "การใช้งานวิทยุสื่อสารเบื้องต้น" โดยวิทยากรจาก บริษัทฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี...
หน่วยปฐมพยาบาลงานวันสังคมสงเคราห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย (3 พ.ย. 2557)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดนิทรรศการ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (3 พ.ย. 2557)
เดือนพฤศจิกายน 2557 งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ออกปฏิบัติงานให้บริการหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถไปบริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาดังกล่าวตามตารางดังนี้...
งานทำบุญครบวันคล้ายวันเปิดตึกสถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย (1 พ.ย. 2557)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่และชมรมผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันเปิดตึกสุขุมาลอนามัย และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ...
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร แสดงความยินดีกับหัวหน้า ปภ.จ.พังงา ในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจำการ ณ ปภ.จังหวัดตรัง (30 ต.ค. 2557)
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา แสดงความยินดีกับหัวหน้าป้องกันจังหวัดพังงา ในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจำการ ณ ป้องกันจังหวัดตรัง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) จำนวน 30 คน ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมและนิเทศงาน สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี (27 ต.ค. 2557)
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมและนิเทศงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>