สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
15 ก.ย. 2554
วันที่ 14 กันยายน 2554 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ และน้ำดื่ม จำนวน 1,235 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
15 ก.ย. 2554
วันที่ 14 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่างาม หมู่ที่ 1-9 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ่าน 1522 ครั้ง
พระราชทานชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ก.ย. 2554
วันที่ 11 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,732 ชุด ร่วมกับนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยนาท
10 ก.ย. 2554
วันที่ 10 กันยายน 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,700 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
9 ก.ย. 2554
วันที่ 9 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภาคกลาง จัดชุดธารน้ำใจฯ ออกแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
เยี่ยมหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี
9 ก.ย. 2554
วันที่ 9 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบนางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี ที่ประสบอุทกภัย โดยนำเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จำนวน 1 ลำ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์
7 ก.ย. 2554
วันที่ 6 กันยายน 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,537 ชุด (มูลค่า 1,537,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 -14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
อ่าน 1225 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายก
6 ก.ย. 2554
วันที่ 6 กันยายน 2554 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 500 ชุด และน้ำดื่ม 6,000 ขวด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อ่าน 1211 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2 ก.ย. 2554
วันที่ 2 กันยายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนา อ.เมือง และอ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
1 ก.ย. 2554
วันที่ 1 กันยายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ย. 54
1 ก.ย. 2554
ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 1 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 37 ครั้ง ใน 17 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 18,646 ชุด และน้ำดื่ม 12,211 แพค (146,532 ขวด) รวมมูลค่า 18,954,940.00 ...
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
1 ก.ย. 2554
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทับกฤช และตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ...
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง
31 ส.ค. 2554
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา-โคลา ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
อ่าน 1192 ครั้ง
สภากาชาดไทย......บรรเทาทุกข์ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
29 ส.ค. 2554
วันที่ 28 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,479 ชุด ร่วมกับนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1238 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
22 ส.ค. 2554
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำชุดธารน้ำใจฯพระราช​ทาน จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 23 ส.ค. 54
22 ส.ค. 2554
ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 20 ครั้ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี และพิจิตร พร้อมส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหาย และมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 10,962 ชุด และน้ำดื่ม 7,382 แพค (88,584 ขวด) รวมมูลค่า 11,101,000.00 บาท ...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
9 ส.ค. 2554
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ...
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
9 ส.ค. 2554
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 767 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุนกเตน ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. - 9 ส.ค. 54
5 ส.ค. 2554
ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ สถานีกาชาดหัวหินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 7 จังหวัด พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ รวม 4,162 ชุด มูลค่า 4,301,000.00 บาท...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
5 ส.ค. 2554
วันที่ 6 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดแพร่...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>