สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ย. 54
1 ก.ย. 2554
ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 1 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 37 ครั้ง ใน 17 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 18,646 ชุด และน้ำดื่ม 12,211 แพค (146,532 ขวด) รวมมูลค่า 18,954,940.00 ...
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
1 ก.ย. 2554
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทับกฤช และตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ...
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง
31 ส.ค. 2554
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา-โคลา ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
อ่าน 856 ครั้ง
สภากาชาดไทย......บรรเทาทุกข์ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
29 ส.ค. 2554
วันที่ 28 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,479 ชุด ร่วมกับนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 872 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
22 ส.ค. 2554
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำชุดธารน้ำใจฯพระราช​ทาน จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 23 ส.ค. 54
22 ส.ค. 2554
ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 20 ครั้ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี และพิจิตร พร้อมส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหาย และมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 10,962 ชุด และน้ำดื่ม 7,382 แพค (88,584 ขวด) รวมมูลค่า 11,101,000.00 บาท ...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
9 ส.ค. 2554
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ...
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
9 ส.ค. 2554
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 767 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุนกเตน ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. - 9 ส.ค. 54
5 ส.ค. 2554
ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ สถานีกาชาดหัวหินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 7 จังหวัด พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ รวม 4,162 ชุด มูลค่า 4,301,000.00 บาท...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
5 ส.ค. 2554
วันที่ 6 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดแพร่...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 800 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
5 ส.ค. 2554
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบฯ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
5 ส.ค. 2554
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย หน่วยเคลื่อนที่เร็วสถานีกาชาดหัวหินฉลิมพระเ​กียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายอำเภอหัวหินและคณะ ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภ​ัยบ้านป่าละอู หมู่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.สันกำแพง และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2 ส.ค. 2554
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน จำนวน 1,040 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย...
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานสำรวจความเสียหายหลังน้ำป่าไหลหลาก ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2 ส.ค. 2554
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ (RAT) เข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มี 5 จุดใหญ่ ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ จุดที่ 1 ต.ทรายมูล จุดที่ 2 ต.สันกำแพง จุดที่ 3 ต.แม่ปูคา จุดที่ 4 ม.4 ต.ห้วยทราย และจุดที่ 5 ม.5 ต.ห้วยทราย รวม 982 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
6 ก.ค. 2554
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นำชุดธารน้ำใจฯ 1,400 ชุด มูลค่า 1,400,000 บาท พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิ โคคา-โคลาฯ ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 6 ก.ค. 54
6 ก.ค. 2554
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน แพร่ และสุโขทัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 16 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ รวมมูลค่า 5,490,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.แพร่
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.น่าน
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เร่งจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.น่าน
29 มิ.ย. 2554
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>