สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยายพิเศษ….การเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ให้กับผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
รับมอบมุ้งกันยุง Topvalu Olyset net
Mr.Masamitsu Ikuta กรรมการบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จำกัด มอบมุ้งชนิดมีสาร กำจัดยุง Topvalu Olyset net จำนวน 100 หลัง มูลค่า 115,000 บาท
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อ.จอมทอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ…บ้านตะวันใหม่
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้างานการแพทย์ ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯออกให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แก่เด็กด้อยโอกาสที่บ้านตะวันใหม่
สัมภาษณ์เรื่องความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาด ให้สัมภาษณ์คุณรติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร นักเขียน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การบำบัดอาการปวดส้นเท้าโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย เรื่อง “การบำบัดอาการปวดส้นเท้าโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู”
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เกี่ยวกับกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ...สนับสนุนกิจกรรมจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คุณนงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สหรัฐอเมริกา และคณะ มอบเงิน จำนวน 400,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานทูตไนจีเรีย ร่วมกับ บ.FCK CO.,LTD มอบบะหมี่ฯช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับบริษัท FCK CO.,LTD โดย Mr.Ferdinard Nduka และMrs.Wipaporn Nduka และคณะ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 500 ลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จ.นครปฐม
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
อาสาสมัครร่วมกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน จากศาสนจักรพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มาบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ”
เอกอัครราชทูตสวีเดน เยี่ยมชมกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คุณสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ
แถลงข่าวภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สดในรายการ Hospital Hotline พบหมอต่อสายตรง ทาง Thai Visions Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 18.00-19.00 น. เรื่อง “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช”
เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
แพทย์หญิง ช.เข็มศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบรอบ 95 ปี
อบรบกิจกรรมติดต่อสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติ
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมติดต่อสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติ
ตื่นตัว เตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ
แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การบรรยายหัวข้อ “ตื่นตัว เตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ” ในโครงการ “ASEN Blood Drive Youth Camp – พลังเยาวชนอาเซียนขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต
เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” รักษาพยาบาลทางน้ำ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการรักษาฟรี ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะออกให้บริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558
อ่าน 251 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมกิจกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟังบรรยายรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภากาชาดไทยเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านภัยพิบัติต่างๆ ที่นักศึกษาควรรู้” โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การบรรยาย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>