สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
วันที่ 4 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN CMcoord 2017)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ Country Cluster Support Team IFRC Bangkok Office เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
สมาคมแพทย์ไทย USA… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 31 มีนาคม 2560 แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ
สมาคมแพทย์ไทย USA… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 31 มีนาคม 2560 แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำและสุข
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรม ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน เทคโนโลยีการกรองน้ำของดาว (DOW UF & RO) พร้อมวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำและสุข
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรม ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน เทคโนโลยีการกรองน้ำของดาว (DOW UF & RO)
เสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางสาวภาวีณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมระดับภูมิภาค “Disaster Preparedness Forum” ประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย CSR Asia และ Prudence Foundation เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันภัยได้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางสาวภาวีณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมระดับภูมิภาค “Disaster Preparedness Forum” ประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย CSR Asia และ Prudence Foundation เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันภัยได้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมประสานงานคัดเลือกพื้นที่และชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
อวยพรสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี
วันที่ 23 มีนาคม 2560 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี
ลงนามความร่วมมือ...โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดาว วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น บริษัท ยูนิเทค จำกัด และบริษัท วอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ
ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และ ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ. สมุทรปราการ
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดยะลา
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
วันที่ 17 มีนาคม 2560 สมาชิกเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย โดยการประชุมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ สองเดือน เพื่อให้เกิดกรอบการดำเนินงานความปลอดภัยด้านโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานสมาชิกหารือทิศทางการทำงานร่วมกัน
Beaming Smile ช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่
โครงการ 'Beaming Smile' เป็นโครงการหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยที่มีมากกว่า 100,000 ราย ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาความพิการบนใบหน้าเพื่อได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเช่นคนทั่วไป ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อหมอนผ้าห่มในราคาใบละ 599 บาท ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ในการรักษา โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโครงการยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 15 มีนาคม 2560 คุณอัครพงศ์ นิธยานนท์ นำคณะชมรมศิษย์เก่า ส.พ.ส. 08 และ UCC 68 มอบเงินบริจาค 112,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้รับมอบ
ธารน้ำใจผู้บริจาค
วันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินบริจาค 55,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ประชุมโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อชี้แจงความคืบหน้า แนวทางในการพัฒนาคู่มือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ การดูแลรักษา และประเด็นปัญหาอื่นๆ
ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมมอบชุดนักเรียน จำนวน 381 ชุด ชุดยุวกาชาด 81 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ที่ประสบอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>