สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2557)
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยะมหาราช ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2557)
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันปิยมหาราช และวางพวงมาลา ณ ลานพระรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส (16 ต.ค. 2557)
วันที่ 14 และ 16 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านชีวิตใหม่ ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 132 ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านไตรสภาวคาม ม.5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 125 ครอบครัว...
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก (14 ต.ค. 2557)
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์สื่อเคเบิ้ลท้องถิ่นโคราช เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในวัย 20-50 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557...
สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถานีกาชาดในงานโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(one health) จังหวัดสระแก้ว (11 ต.ค. 2557)
วันที่ 11 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จัดนิทรรศการกิจกรรมการดำเนินงานของสถานีกาชาด ทั้งนี้ ได้ถวายรายงานการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานีกาชาดที่ 6 และโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เดินทางมาทรงรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(one health) จังหวัดสระแก้ว และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เชิญผู้ที่อายุระหว่าง 20-50 ปี ฉีดคอตีบบาดทะยัก (10 ต.ค. 2557)
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ขอเชิญประชาชนอายุระหว่าง 20-50 ปี ฉีดคอตีบบาดทะยัก เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับ AECป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักจากการเปิดประเทศ และลดอัตราการตายในประชากรวัยทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2557...
สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยขาดน้ำดื่มในพื้นที่อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (8 ต.ค. 2557)
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ให้แก่นายอำเภอตะกั่วป่า เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำดื่มในพื้นที่ ต.บางไทร ต.โคกเคียน และต.บางนายสี ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอาสในพื้นที่ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก (8 ต.ค. 2557)
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ร่วมกับนายอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนางเฉลียว แก้วจันทร์ ซึ่งมีฐานะยากจนและป่วยด้วยโรคกระดูก ณ บ้านเลขที่ 46 หมู่ 8 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ...
กช.3 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ฯ (7 ต.ค. 2557)
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย "ฝังเข็ม 1,000 ราย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ โดยมีแพทย์และพยาบาลจากฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนในโครงการ CBDRR รวมทั้งสิ้น 30 คน...
สถานีกาชาดที่ 2 ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสวีเดน (6 ต.ค. 2557)
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสวีเดนที่เดินทางเข้ามาดูงานที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (1 ต.ค. 2557)
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า...
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี กิจกรรมการวิจัยทุนทางสังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ (29 ก.ย. 2557)
วันที่ 29 กันยายน 2557 โครงการสร้างเสริมชุมชนพร้อมรับภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการวิจัยต้นทุนทางสังคม ด้านการจัดการภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี โดยลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลณ บ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี...
โครงการ"หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต" (24 ก.ย. 2557)
วันที่ 24 กันยายน 2557 รองผู้บังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล และเสนาธิการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโครงการ "หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ณ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัออบรมปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ (24 ก.ย. 2557)
วันที่ 24 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดอบรมปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์...
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดอบรมปฐมพยาบาล (23 ก.ย. 2557)
วันที่ 23-24 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดอบรมปฐมพยาบาลให้แก่สมาชิกเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (22 ก.ย. 2557)
วันที่ 22 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมปฐมพยาบาลแก่พนักงานของโรงแรมวีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮ รีสอร์ท ณ โรงแรมวีรันดา เชียงหใม่ เดอะไฮ รีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (18 ก.ย. 2557)
วันที่ 18 กันยายน 2557 สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "จัดสมดุลร่างกาย สร้างได้ด้วยมือเรา" (15 ก.ย. 2557)
วันที่ 15-16 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หัวข้อ "จัดสมดุลร่างกาย สร้างได้ด้วยมือเรา" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า ม.5 บ้านร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
ชมรมผู้สูงอายุ และสถานีกาชาดที่ 7 จัดโครงการพัฒนาผู้สูงวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (15 ก.ย. 2557)
วันที่ 15 กันยายน 2557 ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาผู้สูงวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) โดยมีการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7...
สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" (11 ก.ย. 2557)
วันที่ 11 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>