สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 800 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
5 ส.ค. 2554
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบฯ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
5 ส.ค. 2554
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย หน่วยเคลื่อนที่เร็วสถานีกาชาดหัวหินฉลิมพระเ​กียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายอำเภอหัวหินและคณะ ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภ​ัยบ้านป่าละอู หมู่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.สันกำแพง และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2 ส.ค. 2554
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน จำนวน 1,040 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย...
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานสำรวจความเสียหายหลังน้ำป่าไหลหลาก ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2 ส.ค. 2554
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ (RAT) เข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มี 5 จุดใหญ่ ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ จุดที่ 1 ต.ทรายมูล จุดที่ 2 ต.สันกำแพง จุดที่ 3 ต.แม่ปูคา จุดที่ 4 ม.4 ต.ห้วยทราย และจุดที่ 5 ม.5 ต.ห้วยทราย รวม 982 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
6 ก.ค. 2554
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นำชุดธารน้ำใจฯ 1,400 ชุด มูลค่า 1,400,000 บาท พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิ โคคา-โคลาฯ ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 6 ก.ค. 54
6 ก.ค. 2554
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน แพร่ และสุโขทัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 16 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ รวมมูลค่า 5,490,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.แพร่
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.น่าน
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เร่งจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.น่าน
29 มิ.ย. 2554
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ...
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เมือง จ.น่าน
28 มิ.ย. 2554
ภาพการออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAMS)โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา และหมู่ 6 บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.น่าน
27 มิ.ย. 2554
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ
27 มิ.ย. 2554
สรุปความช่วยเหลือ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 54 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอปัว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 898,000.00 บาท ดังนี้ ...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดส่งผ้าห่ม 3,150 ผืน เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยหนาว
2 มิ.ย. 2554
วันที่ 2 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดส่งผ้าห่ม จำนวน 3,150 ผืน ไปสำรองคลังสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ลาดยาว
24 พ.ค. 2554
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ นำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มจากโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์...
สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า
20 พ.ค. 2554
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมมูลค่า 860,744 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
18 พ.ค. 2554
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.จุน จ.พะเยา
18 พ.ค. 2554
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 433 ชุด แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ...
สรุปสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 54
3 พ.ค. 2554
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,414,576.00 บาท ดังนี้ ...
สรุปสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ณ วันที่ 2 พ.ค. 54
2 พ.ค. 2554
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,414,576.00 บาท ดังนี้ ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>