สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 6 ก.ค. 54
6 ก.ค. 2554
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน แพร่ และสุโขทัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 16 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ รวมมูลค่า 5,490,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.แพร่
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.น่าน
30 มิ.ย. 2554
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เร่งจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.น่าน
29 มิ.ย. 2554
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ...
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เมือง จ.น่าน
28 มิ.ย. 2554
ภาพการออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAMS)โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา และหมู่ 6 บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.น่าน
27 มิ.ย. 2554
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ
27 มิ.ย. 2554
สรุปความช่วยเหลือ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 54 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอปัว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 898,000.00 บาท ดังนี้ ...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดส่งผ้าห่ม 3,150 ผืน เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยหนาว
2 มิ.ย. 2554
วันที่ 2 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดส่งผ้าห่ม จำนวน 3,150 ผืน ไปสำรองคลังสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ลาดยาว
24 พ.ค. 2554
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ นำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มจากโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์...
สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า
20 พ.ค. 2554
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมมูลค่า 860,744 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
18 พ.ค. 2554
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.จุน จ.พะเยา
18 พ.ค. 2554
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 433 ชุด แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ...
สรุปสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 54
3 พ.ค. 2554
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,414,576.00 บาท ดังนี้ ...
สรุปสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ณ วันที่ 2 พ.ค. 54
2 พ.ค. 2554
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,414,576.00 บาท ดังนี้ ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดน จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์
1 พ.ค. 2554
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ 1,500 ชุด ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ รายละเอียดดังนี้...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆ ในจ.สุรินทร์
1 พ.ค. 2554
วันที่ 29-30 เมษายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกเยี่ยมผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังนี้...
หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จ.สุรินทร์ สรุปยอดผลิตและแจกจ่ายอาหารพร้อมทานแก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะ
1 พ.ค. 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 54 หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จ.สุรินทร์ ผลิตอาหารและแจกจ่ายให้แก่ผุ้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวม 18,710 ชุด โดยหน่วยครัวเคลื่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย...
สรุปสถานการณ์ และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 28 เม.ย. 54
28 เม.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สรุปสถานการณ์ และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 22-27 เมษายน 2554 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 914,576.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สรุปข้อมูลและประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ วันที่ 24 มี.ค. - 22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 2554
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านต่างๆ รวม 46 ครั้ง 28 อำเภอ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ชุมพร กระบี่ และตรัง รายละเอียดดังนี้...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>