สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด..ช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายเสวียน งามแสง นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มอบเงินจำนวน 37,643 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ
ตัดช่วยใต้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวุฒิธร มิลินทจินดา หรือ วู้ดดี้ พิธีกรชื่อดัง ประธานบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด มอบเงินบริจาคจากโครงการ “ตัดช่วยใต้” จำนวน 6,375,960.68 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร รับมอบ
ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน ออกอากาศทางช่อง NBT ในประเด็น "เรือพระราชทานเวชพาหน์" โดยมีคุณกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ...ปฏิบัติการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไทยไฟน์ ซินเตอร์...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายเดวิด คาร์เด็น กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทยและอินโดจีน เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 USD (United States Dollar) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนฯ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท โฮเต็ลเบดส์ ประเทศไทย…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โฮเต็ลเบดส์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 74,900 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
TOYODA GOSEI…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คุณฉวีวรรณ นันทวงค์ รองประธานฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทโตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด เป็นผู้แทน จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทโตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาค 106,830 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ไทยออโต้คอนเวอชั่น...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนิกร ชัยอมฤต ในนามบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด มอบเงินจำนวน 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บ.แน็ป นิวตริซายส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คุณชาญวิทย์ เกตุนิล Senior Marketing Manager บริษัทิ แน็ป นิวตริซายส์ จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 Mr.Byambaa Ganbold President, Mongolian Family Welfare Association. Chairman of Red Cross Branch, Dornod Province และคณะ Mongolian Family Welfare Association ศึกษาดูงานการระดมทรัพยากรด้านการจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Mr.YOUSSEF ELKHOMRI Senior Vice President - Hotel Operations บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พนักงานบริษัทในเครือ และกลุ่มโรงแรม Mercure – Ibis – HOP INN มอบเงินบริจาค 299,999 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
DTC Enterprise ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ดี.ที.ซี อินเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบเงินบริจาค 8,000 บาท พร้อมเสื้อผ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์...ช่วยผู้ประสบภัยใต้
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายรัตนพงษ์ ชีถนอม ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 5,800 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอก บวร วงษ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม และคณะผู้อบรมหลักสูตรการประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการตอบโต้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>