สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดน จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์
1 พ.ค. 2554
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ 1,500 ชุด ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ รายละเอียดดังนี้...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆ ในจ.สุรินทร์
1 พ.ค. 2554
วันที่ 29-30 เมษายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกเยี่ยมผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังนี้...
หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จ.สุรินทร์ สรุปยอดผลิตและแจกจ่ายอาหารพร้อมทานแก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะ
1 พ.ค. 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 54 หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จ.สุรินทร์ ผลิตอาหารและแจกจ่ายให้แก่ผุ้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวม 18,710 ชุด โดยหน่วยครัวเคลื่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย...
สรุปสถานการณ์ และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 28 เม.ย. 54
28 เม.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สรุปสถานการณ์ และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 22-27 เมษายน 2554 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 914,576.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สรุปข้อมูลและประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ วันที่ 24 มี.ค. - 22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 2554
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านต่างๆ รวม 46 ครั้ง 28 อำเภอ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ชุมพร กระบี่ และตรัง รายละเอียดดังนี้...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัยจากการสู้รบ จ.สุรินทร์ และจ.บุรีรัมย์
27 เม.ย. 2554
วันที่ 26 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่ และหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และของเด็กเล่น ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ...
สรุปข้อมูลและประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ และจ.บุรีรัมย์ วันที่ 22-25 เม.ย. 54
27 เม.ย. 2554
วันที่ 22-25 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้อพยพหนีภัยจากการปะทะบริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา รวม 12 ครั้ง ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก อ.ปราสาท อ.สังขะ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และอ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดดังนี้
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 54
24 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโค น้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัย รายละเอียดดังนี้ ...
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
22 เม.ย. 2554
วันที่ 22 เม.ย. 54 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) เข้าไปประเมิน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมืองธม ปราสาทตาควาย บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
22 เม.ย. 2554
วันที่ 22 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ...
ภาพการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 20 เม.ย. 54
22 เม.ย. 2554
ประมวลภาพสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ...
ภาพการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 19 เม.ย. 54
22 เม.ย. 2554
ประมวลภาพสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
21 เม.ย. 2554
วันที่ 20 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ...
สรุปภาพการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
21 เม.ย. 2554
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใค้ จากสนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. - 18 เม.ย. 54
18 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 18 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง 28 อำเภอ ใน 6 จังหวัด รายละเอียดดังนี้ ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
18 เม.ย. 2554
วันที่ 19 เมษายน 2554 เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จะเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,500 ชุด ...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งน้ำดื่ม 2,000 แพ็ค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
18 เม.ย. 2554
ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ส่งกองงานในสมเด็จพระเทพฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.กระบี่
18 เม.ย. 2554
วันที่ 18 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ระดมเจ้าหน้าที่จัดชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อส่งให้แก่กองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ รวม 29,238 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใค้
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง 27 อำเภอ ใน 6 จังหวัด รวมมูลค่าการช่วยเหลือ 26,199,839.88 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดตรัง ดังนี้ ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>