สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ และสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยแล้งตามโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ"
การจัดการภัยพิบัติอาเซียน
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คุณชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันกรมการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สัมภาษณ์สดในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง 9 เวลา 14.00-15.00 น. ในหัวข้อ "การจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากลปี 58" เพื่อให้ผู้ชมรายการได้รับความรู้ และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ
รับมอบผ้าห่ม 1,500 ผืน
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่ม จำนวน 1,500 ผืน จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับ บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558
ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยักให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวโครงการ “ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อป้องกันประชาชนให้ห่างไกลจากโรคคอตีบ
43 ปี จัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ นำกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 43 ปี
ครบ 24 ปี กรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำกระเช้าอวยพรคลื่นวิทยุกรีนเวฟ106.5 FM. เนื่องในโอกาสครบ 24 ปี
ผลิตน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยแล้งจ.กาญจนบุรี
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทย
วันที่ 24 กันยายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่
สภากาชาดไทย เปิดคลังเก็บเรือท้องแบนและรถผลิตน้ำดื่ม
วันที่ 24 กันยายน 2558 สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดอาคารคลังเก็บเรือท้องแบนและรถผลิตน้ำดื่มเตรียมพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หารือแผนงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
Mr.RobertLaprade, Regional Director and Mr.RanjanMohnot, Quality and Learning Delegate of American Red Cross เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อหารือแผนงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาด ไทย
พิธีเปิดโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัคร
วันที่ 21 กันยายน 2558พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทยพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มหาสารคาม
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2558
วันที่ 19 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2558 (International Coastal Cleanup 2015) เพื่อทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
12 ปี กร.ทอ.
วันที่ 16 กันยายน 2558 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 12 ปี โดยมีพลอากาศโทมานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ
รับสมัครนักเรียนประกวดเรียงความ
รับสมัครประกวดเรียงความเรื่อง "เด็กๆ ดูแลตัวเองได้ เมื่อภัยมา" สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6และ "เด็กกับการลดความเสี่ยงภัย ทาอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด" สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กันยายน 2558
ให้ข้อมูลความรู้ด้านการผลิตน้ำสะอาด
วันที่ 8-12 กันยายน 2558 หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์. ให้ข้อมูลความรู้ด้านการผลิตน้ำสะอาด แก่ยุวกาชาดประเทศต่างๆ ในงานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Red Cross Youth Gathering 2015)
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 11 กันยายน 2558กระทรวงต่างประเทศ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNISDR ROAP) จัดสัมมนา เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในบริบทของการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อาเซียน รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว
วันที่ 10 กันยายน 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “อาเซียน รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว” (One ASEAN One Response Roadshow And ASEAN Resilience Symposium | ASEAN Response as One)
วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 113 ปี
วันที่ 10 กันยายน 2558นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงาน “วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 113 ปี” โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 114 รูป
มอบเข็มกลัด....อาสาสมัครสภากาชาดไทย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการ “รณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>