สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชุมพร ดังนี้ ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพัทลุง ดังนี้ ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ ...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554
11 เม.ย. 2554
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 11 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
11 เม.ย. 2554
วันที่ 11 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง และอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
11 เม.ย. 2554
วันที่ 9 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง และอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งผ้าห่ม 3,000 ผืน พร้อมเครื่องอุปโภค ช่วยน้ำท่ามภาคใต้
8 เม.ย. 2554
วันที่ 8 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดส่งผ้าห่ม 3,000 ผืน และเครื่องอุปโภคต่างๆ สำหรับจัดชุดได้ประมาณ 3,000 ชุด ได้แก่ มุ้ง เสื้อผ้า เครื่องครัว ฯลฯ ไปที่สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ...
ภาพและรายงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 เม.ย.54 จาก กช.12
8 เม.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) สรุปรายงานการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 รายละเอียดดังนี้…
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
8 เม.ย. 2554
วันที่ 6 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกเยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย พร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ...
ภาพและรายงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 เม.ย. 54 จากกช.12
8 เม.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) สรุปรายงานการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 รายละเอียดดังนี้…
รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประจำวันที่ 7 เม.ย. 54
7 เม.ย. 2554
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 7 เม.ย. 54 รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 25,206 ชุด มูลค่า 25 ล้านบาท และน้ำดื่ม จำนวน 24,300 แพ็ค หรือ 291,600 ขวด รายละเอียดดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
7 เม.ย. 2554
วันที่ 7 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชัยบุรี พร้อมมอบผ้าห่ม 1,000 ผืน มุ้ง เสื้อยืด และเทียนไข รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
6 เม.ย. 2554
วันที่ 6-7 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และกิ่งกาชาดอำเภอชะอวด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชะอวด พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ รวม 1,200 ชุด รายละเอียดดังนี้...
หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ผลิตอาหารแจกจ่าย อ.พุนพิน และอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6 เม.ย. 2554
วันที่ 5 เมษายน 2554 หน่วยครัวเคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4,495 ชุด...
รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประจำวันที่ 5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 2554
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 5 เม.ย. 54 รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 24,006 ชุด มูลค่า 24 ล้านบาท และน้ำดื่ม จำนวน 23,100 แพ็ค หรือ 277,200 ขวด รายละเอียดดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
5 เม.ย. 2554
วันนี้ (5 เม.ย.) พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ในพื้นที่ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.ตรัง
5 เม.ย. 2554
ตามที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้จัดส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จะนำมาจัดเป็นชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (2 เม.ย) เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้รายงานการออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
5 เม.ย. 2554
วันนี้ (5 เม.ย.) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ 1,000 ชุด และน้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ท่าฉาง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
5 เม.ย. 2554
วันนี้ (5 เม.ย.) สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดชุดธารน้ำใจฯ รวม 3,000 ชุด ให้สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>