สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
1st International Conference of Military Medical Schools 2015
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง Military-civilian cooperation in HADR ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการประชุม 1st International Conference of Military Medical Schools 2015
มอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหารสำนักงาน เป็นประธานการมอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติโลก ประจำปี 2558
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันลดภัยพิบัติโลกประจำปี 2558
โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.บุรีรัมย์
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.นครราชสีมา
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ชุมชนบ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.กาญจนบุรี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบแท้งก์บรรจุน้ำดื่มสะอาด ในโครงการ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อบรมแกนนำเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมแพทย์และพยาบาล ประจำจุดปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
สถานีกาชาดที่ 7 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ประชุม South East Asia Community Safety and Resilience Forumประชุม South East Asia Community Safety and Resilience Forum
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมประชุม South East Asia Community Safety and Resilience Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติ
รับมอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบ ทุนสนับสนุน 10 องค์กร ประจำปี 2558 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 โดยมี นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมในพิธี
โครงการรถแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการรถแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ร่วมกับนางรัชนีกร โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15)
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15) โดยมอบนโยบายในการฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้การฝึกได้ถ่ายทอดภาพสัญญาณไปยังศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558
โครงการ ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมโครงการ “ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมแพทย์ไทย/ผู้สนับสนุน ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
GSK...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 Mr.Raymond Peter Francis, Director Communication Southeast Asia บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และคณะ มาเยี่ยมชมกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมชมภารกิจสนง.บรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่ ADPC (Asian Disaster Preparedness Center)และเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก มาเยี่ยมชมกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”
วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” ส่วนหนึ่งในโครงการ “ร้อยดวงใจเทิดไท้ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>