สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัดช่วยใต้
วันที่ 22 มกราคม 2560 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมรับบริจาคเงิน โครงการ ตัดช่วยใต้ ซึ่งบริษัท วู๊ดดี้เวิลด์ จำกัด โดยคุณวู๊ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง ร่วมกับคุณตือ สมบัษร ถิระสาโรช นักจัดออแกไนซ์ชื่อดัง รวบรวมช่างตัดผมชั้นนำของประเทศกว่า 100 ชีวิต มาตัดผมให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมโครงการ โดยเงินที่ได้จากการรับบริจาคทั้งหมดจากการจัดโครงการจะมอบให้กับ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
ธารน้ำใจ...จากใจผู้บริจาคช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ผู้บริจาคสนับสนุนเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ดังนี้
ร่วมประชุมหารือแนวทางในการรณรงค์ลดความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด
วันที่ 20 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชุมหารือแนวทางในการรณรงค์ลดความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยมีศาตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด ประเทศไทย ศาตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณภมรศรี แดงชัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย คุณ Karen Codling, Executive officer (Asia) จาก Food Fortification Initiative และคณะแพทย์ พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสิฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)
คณะนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้
วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล (ประเทศไทย) มอบเงิน จำนวน 99,000 บาท ( เก้าหมื่นเก้าพันบาท ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี และโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 19 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ดังนี้ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด มอบข้าวสาร 300 กิโลกรัม และบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) มอบสิ่งของจำเป็น
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 19 มกราคม 2560 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
ธารน้ำใจจากใจผู้บริจาค...ช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 19 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ดังนี้
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ให้บริการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 17 มกราคม 2560 คุณจิรา ศุภชยานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร และรักษาการผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินบริจาค จากพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาท)
บันทึกเทปสัมภาษณ์...รายการ รักเมืองไทย
วันที่ 17 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ ในรายการ รักเมืองไทย ออกอากาศทางช่อง TNN2
สัมภาษณ์สด...รายการ Hospital Hotline
วันที่ 16 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สัมภาษณ์สดในรายการ Hospital hotline ออกอากาศทางช่อง Thai visions channel (PSI 138)
25 Hours .... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 มกราคม 2560 ศิลปินวง 25hours นำทีม "เราไม่ต่างกัน กองทุนจากพี่น้องชาว 25Hours" มอบเงินจำนวน 62,370.58 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
IFRC ดูงาน กาชาด 8
วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) นำโดย Mr.Marwan Jilani, Head of country Cluster Support Team และ Mr.Robert Laprade, Regional Director of American Red cross จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีกาชาดที่ 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ...การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
SCB สนับสนุน...ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นฯ
แสดงความยินดี 13 ปี สปภ.
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ครบ 13 ปี
เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>