สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อิมแพ็ค...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มกราคม 2560 คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรดีเด่นประจำปี 2559 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 20,000 ขวด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ให้บริการจังหวัดสุโขทัย ( ให้บริการเป็นวันที่ 2 )
วันที่ 31 มกราคม 2560 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุโขทัย
อจิลิตี้..ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้
วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด นำรถบรรทุก จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลำเลียงเครื่องอุปโภค-บริโภคและชุดฟื้นฟู เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ธารน้ำใจ...จากผู้บริจาค
วันที่ 30 มกราคม 2560 คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบเงินจำนวน 46,300 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ..ให้บริการจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 30 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุโขทัย
พาณิชยการบางนาช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้
วันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) จากผู้แทนนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการบางนา
โรงแรม Centre Point...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 มกราคม 2560 คุณเนตรนภางค์ ภักดี ผู้จัดการงานสื่อสารการตลาด กลุ่มโรงแรม Centre Point มอบน้ำดื่มขนาด 500 มล. จำนวน 100 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ
ไทยสเตนเลสสตีล มอบชุดเครื่องครัว..ช่วยผู้ประสบอทกภัย
วันที่ 26 มกราคม 2560 คุณดวงดาว ศรีภัทร ผู้แทน บริษัท บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัดมอบชุดเครื่องครัว ประกอบด้วย หม้อต้ม หม้อด้าม จำนวน 236 ชุด กระทะด้ามนอนสติ๊ก 26 เซนติเมตร จำนวน 72 ใบ รวมมูลค่า 199,760 บาท
KPN ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 26 มกราคม 2560 คุณกรณ์ ณรงค์เดช รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มเคพีเอ็น และคุณระวี ธาตุนิยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด มอบน้ำดื่มขนาด 350 มล. จำนวน 400 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) และผ้าห่ม จำนวน 120 ผืน ผ่านสภากาชาดไทย
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
เยี่ยมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ...จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 25 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ออนไลน์แอสเซ็ท....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 มกราคม 2560 คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
ธนาคารกสิกรไทย...อวยพรปีใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2560
ออนไลน์แอสเซ็ท....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 มกราคม 2560 คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 23 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง- เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ
คณะเรา อำนวยศิลป์ 44 จานบิน อำนวยศิลป์ 44 จานบิน ช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 23 มกราคม 2560 พ.ต.ต. ประจักษ์ เทศทอง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองแผนงานอาชญากรรม เป็นผู้แทนคณะเรา อำนวยศิลป์ 44 จานบิน 5/19 มอบเงิน จำนวน 39,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ตัดช่วยใต้
วันที่ 22 มกราคม 2560 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมรับบริจาคเงิน โครงการ ตัดช่วยใต้ ซึ่งบริษัท วู๊ดดี้เวิลด์ จำกัด โดยคุณวู๊ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง ร่วมกับคุณตือ สมบัษร ถิระสาโรช นักจัดออแกไนซ์ชื่อดัง รวบรวมช่างตัดผมชั้นนำของประเทศกว่า 100 ชีวิต มาตัดผมให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมโครงการ โดยเงินที่ได้จากการรับบริจาคทั้งหมดจากการจัดโครงการจะมอบให้กับ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
ธารน้ำใจ...จากใจผู้บริจาคช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ผู้บริจาคสนับสนุนเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ดังนี้
ร่วมประชุมหารือแนวทางในการรณรงค์ลดความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด
วันที่ 20 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชุมหารือแนวทางในการรณรงค์ลดความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยมีศาตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด ประเทศไทย ศาตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณภมรศรี แดงชัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย คุณ Karen Codling, Executive officer (Asia) จาก Food Fortification Initiative และคณะแพทย์ พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>