สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประจำวันที่ 4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 2554
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 4 เม.ย. 54 รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง และกระบี่ โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 21,006 ชุด มูลค่า 21 ล้านบาท และน้ำดื่ม จำนวน 19,900 แพ็ค หรือ 238,800 ขวด รายละเอียดดังนี้ ...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และอ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
4 เม.ย. 2554
วันนี้ (4 เม.ย.) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และอ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
4 เม.ย. 2554
วันที่ 3 เมษายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสถานีกาชาดสิรินธร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง...
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
3 เม.ย. 2554
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง และกระบี่ โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 17,006 ชุด มูลค่า 17 ล้านบาท และน้ำดื่ม จำนวน 15,900 แพ็ค หรือ 190,800 ขวด ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน มอบผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
1 เม.ย. 2554
วันที่ 1-2 เมษายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค บริโภค และของจำเป็นในการยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ชุด รายละเอียดดังนี้ ...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง
31 มี.ค. 2554
วันที่ 31 มีนาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง ...
หน่วยครัวเคลื่อนที่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
31 มี.ค. 2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ ณ ปั๊ม ป.ต.ท. ตำบลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 3,470 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย...
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
31 มี.ค. 2554
30 มีนาคม 2554 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ณ ปั๊มป.ต.ท. ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
สภากาชาดไทย ร่วมกับกองทัพอากาศ ลำเลียงชุดธารน้ำใจฯ เเละเรื่อท้องเเบนขึ้นเครื่องบิน C -130 เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
31 มี.ค. 2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับ พล.อ.ท. ธงชัย แฉล้มเขตร์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน เเละ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 ชุด เเละเรือท้องเเบน 5 ลำ ขึ้นเครื่องบิน C – 130 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ ณ อาคาร บน. 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ
สรุปการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ วันที่ 27-30 มี.ค. 54
30 มี.ค. 2554
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ ๔,๙๘๑ ชุด อาหารพร้อมรับประทาน ๑,๐๐๐ ชุด และถุงยังชีพ ๒๕ ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๓,๙๕๕,๔๘๑.๑๐ บาท พร้อมน้ำดื่มบริจาค ๓,๙๐๐ แพ็ค นอกจากนี้ ได้จัดหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และหน่วยเรือท้องแบน ๖ ลำ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และตรัง...
สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยที่ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
29 มี.ค. 2554
วันที่ 28 มีนาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยสถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอดอนสัก ผู้นำชุมชน และ ผู้จัดการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย......
กาชาดส่งชุดธารน้ำใจพร้อมทีม RAT ช่วยเหลือชาวบ้านนครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี
28 มี.ค. 2554
วันที่ 27 มีนาคม 2554 จากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักทางใต้ของไทย วิกฤตสุดที่นครศรีธรรมราช และที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สั่งการให้สถานีกาชาดสิรินธร ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านอ.ท่าศาลา มอบชุดธารน้ำใจ และชุดสุขอนามัย พร้อมด้วยเรือท้องแบนช่วยลำเลียงชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย..
ยอดเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่น ณ วันที่ 24 มี.ค. 54 เวลา 10.00 น.
25 มี.ค. 2554
วันที่ 24 มี.ค.2554 เวลา 10.00 น. ยอดเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่นผ่านบัญชีของสภากาชาดไทย ล่าสุด เป็นจำนวนเงินกว่า 49 ล้านบาท ประชาชนที่สนใจร่วมสร้างกุศลกับสภากาชาดไทยในครั้งนี้ สามารถโอนเงินมาได้ที่ ....
การให้ความช่วยเหลือด้าน RFL กรณีแผ่นดินไหวญี่ปุ่น จาก ICRC Geneva
25 มี.ค. 2554
Japan Earthquake, RFL Update N° 3, 23 March 2011 ; 12 days after the earthquake and tsunami that hit the Northern part of Japan, according to the Japanese authorities, there are 9408 dead, 14716 missing persons, 2746 injured, 264064 evacuees. The most affected areas are the Prefectures of Iwate, Miyagi, Fukushima, ...
ICRC กรุงเทพฯ แจ้งทราบเว็บไซต์สืบหาติดตามผู้สูญหายแผ่นดินไหวญี่ปุ่น
25 มี.ค. 2554
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ประจำกรุงเทพฯ รายงานข้อมูลการให้บริการด้าน RFL (Restoring Family Links) จากภายนอกประเทศญี่ปุ่น กรณีประเทศญี่ปุ่นประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ถึงสภากาชาดไทย โดย ICRC กรุงเทพฯ แจ้งให้ทราบว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับญาติในญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการพยายามติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งสายโทรศัพท์มักจะไม่ว่าง และเครือข่ายของโทรศัพท์มีการใช้งานกันมาก พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ทราบเว็บไซต์ หาคนที่...
ยอดเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่น ณ วันที่ 22 มี.ค. 54 เวลา 10.00 น.
23 มี.ค. 2554
วันที่ 22 มี.ค. 54 เวลา 10.00 น. ยอดเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่นผ่านบัญชีของสภากาชาดไทย ล่าสุด เป็นจำนวนเงิน 34,491,872.32 บาท ประชาชนที่สนใจร่วมสร้างกุศลกับสภากาชาดไทยในครั้งนี้ สามารถโอนเงินมาได้ที่ ....
สภากาชาดไทย.......ส่งข้าวปรุงรสพร้อมรับประทานไปประเทศญี่ปุ่น
21 มี.ค. 2554
วันที่ 19 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งข้าวปรุงรสกระป๋องพร้อมรับประทาน จำนวน 20,016 กระป๋อง ไปช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
ยอดเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่น ณ วันที่ 16 มี.ค. 54 เวลา 09.00 น.
16 มี.ค. 2554
วันที่ 16 มี.ค. 54 เวลา 09.00 น. ยอดเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่นผ่านบัญชีของสภากาชาดไทย ล่าสุด เป็นจำนวนเงินกว่า 4 ล้านบาท ประชาชนที่สนใจร่วมสร้างกุศลกับสภากาชาดไทยในครั้งนี้ สามารถโอนเงินมาได้ที่ ....
เลขาธิการสภากาชาดไทยส่งสาส์นแสดงความเสียใจ พร้อมมอบ 1 แสนเหรียญ ช่วยกาชาดญี่ปุ่น
16 มี.ค. 2554
15 มีนาคม 2554 - นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ งวดแรก 100,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อให้กาชาดญี่ปุ่นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมบริจาคผ่านสภากาชาดไทย ไปยังสภากาชาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง...
สภากาชาดไทย พร้อมให้ความร่วมมือกับสภากาชาดญี่ปุ่น กรณีภัยพิบัติในญี่ปุ่น
14 มี.ค. 2554
วันที่ 14 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นายซึโยชิ อิชิโมโต เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่น และนายทาคาชิ โคฮามา เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจของสถานทูตญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือด้านความพร้อมให้ความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาชาดญี่ปุ่น ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว และ สึนามิที่เมืองมิยากิ เชนได และเมืองชิบะในประเทศญี่ปุ่น ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>