สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาว จังหวัดหนองบัวลำภู
28 ม.ค. 2554
วันที่ 26 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะร่วมกับนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน
อ่าน 937 ครั้ง
เยี่ยมโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
28 ม.ค. 2554
วันที่ 26 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเยี่ยมหน่วยแพทย์โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย..
อ่าน 862 ครั้ง
สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาวเด็กนักเรียน จังหวัดอุดรธานี
28 ม.ค. 2554
วันที่ 25 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำเสื้อกันหนาวไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาว...
อ่าน 1335 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย บรรเทาภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่
21 ม.ค. 2554
วันที่ 19 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องกันหนาว และเครื่องบริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย บรรเทาภัยหนาว จังหวัดแพร่
21 ม.ค. 2554
วันที่ 18 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นำผ้าห่มกันหนาว เครื่องบริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ...
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดตาก
18 ม.ค. 2554
วันที่ 14 มกราคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มเสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 800 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ...
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว
11 ม.ค. 2554
วันที่ 10 มกราคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนางภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มเสื้อกันหนาว ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 842 ครั้ง
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
30 ธ.ค. 2553
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง
9 ธ.ค. 2553
วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุพิการที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองเก่า ต.มะกอกใต้ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทย มอบตู้คอนเทนเนอร์
7 ธ.ค. 2553
วันที่ 3 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ ให้อาจารย์กว้าง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้ในการเรียน...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 9 จังหวัดหนองคาย
7 ธ.ค. 2553
2 ธันวาคม 2553 นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักข่าวบันเทิง ...
อ่าน 1147 ครั้ง
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
4 ธ.ค. 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำรถผลิตน้ำดื่มจำนวน 3 คัน ไปให้บริการผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอเมือง อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2553
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำเดือน พ.ย. 53
3 ธ.ค. 2553
เดือนพฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว 12 ครั้ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี พิจิตร เชียงราย เชียงใหม่ และปัตตานี โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดได้ดำเนินการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว โดยสงเคราะห์ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค และยาชุดสามัญประจำบ้าน รวมมูลค่า 1,023,522.39 บาท รายละเอียดดังนี้...
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือนก.ย. - พ.ย. 2553
3 ธ.ค. 2553
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว
30 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนางกมลวรรณ หทยะตันติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 690 ครั้ง
สรุปการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือน 15 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2553
26 พ.ย. 2553
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 130 ครั้ง ใน 44 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า และของจำเป็นในการยังชีพ จำนวน 136,622 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 136,622,000 บาท พร้อมน้ำดื่มบริจาค จากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ และผู้บริจาค จำนวน 1,091,860 ขวด นอกจากนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน บริการด้านการอพยพและขนส่ง การผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายผู้ประสบภัย และบริการด้านการติดต่อสื่อสารในหลายพื้นที่ ดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
26 พ.ย. 2553
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอ.ชะอวด สมาชิกกิ่งกาชาดอ.ชะอวด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 550 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 556,325.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา และจ.นครศรีธรรมราช
26 พ.ย. 2553
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา และอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 980 ชุด มูลค่า 941,770.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 22 พ.ย. 53
24 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 44 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 134,622 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 134,622,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
24 พ.ย. 2553
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>