สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบ จังหวัดศรีสะเกษ
10 ก.พ. 2554
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยในราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ...
อ่าน 1040 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้อพยพจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา
9 ก.พ. 2554
ตั้งแต่วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,112 ชุด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดสุขอนามัยประจำวัน ผ้าห่ม ยาชุดสามัญประจำบ้าน น้ำดื่ม จำนวน 9,000 ขวด และของจำเป็นในการดำรงชีพ มูลค่า 3,112,000.00 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา จำนวน 17,448 คน ...
สภากาชาดไทยออกเยี่ยมผู้ประสบภัยสงคราม จังหวัดศรีสะเกษ
9 ก.พ. 2554
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 นายพิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยไปมอบให้ผู้ประสบภัยสงคราม ....
อ่าน 1266 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ผู้อพยพ จากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา
8 ก.พ. 2554
วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดสุขอนามัยประจำวัน ผ้าห่ม และยาชุดสามัญประจำบ้าน ช่วยเหลือผู้อพยพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา .....
กาชาดเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอพยพจากเหตุการณ์ไทยปะทะกัมพูชา
7 ก.พ. 2554
5 กุมภาพันธ์ 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือของสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ปะทะ และมีประชาชนอพยพไปอาศัยอยู่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ สภากาชาดไทย ได้สั่งการไปยังหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ให้นำข้าวกระป๋องพร้อมรับประทาน ปลากระป๋อง ไข่พะโล้กระป๋อง ไฮยีนคิดส์ (ประกอบด้วยสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู) จำนวนหนึ่ง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อพยพในเบื้องต้นแล้ว
สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาว จังหวัดหนองบัวลำภู
28 ม.ค. 2554
วันที่ 26 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะร่วมกับนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน
อ่าน 1018 ครั้ง
เยี่ยมโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
28 ม.ค. 2554
วันที่ 26 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเยี่ยมหน่วยแพทย์โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย..
อ่าน 941 ครั้ง
สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาวเด็กนักเรียน จังหวัดอุดรธานี
28 ม.ค. 2554
วันที่ 25 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำเสื้อกันหนาวไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาว...
อ่าน 1518 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย บรรเทาภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่
21 ม.ค. 2554
วันที่ 19 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องกันหนาว และเครื่องบริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย บรรเทาภัยหนาว จังหวัดแพร่
21 ม.ค. 2554
วันที่ 18 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นำผ้าห่มกันหนาว เครื่องบริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ...
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดตาก
18 ม.ค. 2554
วันที่ 14 มกราคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มเสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 800 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ...
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว
11 ม.ค. 2554
วันที่ 10 มกราคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนางภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มเสื้อกันหนาว ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 925 ครั้ง
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
30 ธ.ค. 2553
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง
9 ธ.ค. 2553
วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุพิการที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองเก่า ต.มะกอกใต้ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทย มอบตู้คอนเทนเนอร์
7 ธ.ค. 2553
วันที่ 3 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ ให้อาจารย์กว้าง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้ในการเรียน...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 9 จังหวัดหนองคาย
7 ธ.ค. 2553
2 ธันวาคม 2553 นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักข่าวบันเทิง ...
อ่าน 1240 ครั้ง
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
4 ธ.ค. 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำรถผลิตน้ำดื่มจำนวน 3 คัน ไปให้บริการผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอเมือง อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2553
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำเดือน พ.ย. 53
3 ธ.ค. 2553
เดือนพฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว 12 ครั้ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี พิจิตร เชียงราย เชียงใหม่ และปัตตานี โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดได้ดำเนินการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว โดยสงเคราะห์ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค และยาชุดสามัญประจำบ้าน รวมมูลค่า 1,023,522.39 บาท รายละเอียดดังนี้...
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือนก.ย. - พ.ย. 2553
3 ธ.ค. 2553
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว
30 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนางกมลวรรณ หทยะตันติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 776 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>