สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงงานยาสูบ.... มอบหมวก ผ้าพันคอไหมพรม บรรเทาภัยหนาว
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำหมวกถักและผ้าพันคอไหมพรม ในโครงการถักทอสายใย (CG Good Care) ถักหมวกและผ้าพันคอไหมพรม มามอบให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยหนาว
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
สมาคม YWCA มอบเงินให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการยิ้มสวย เสียงใสฯ และกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 321,000 บาท
ประชุมการกำหนดแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโฟลิกแอซิด (Folic Acid) ในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
ายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโฟลิกแอซิด (Folic Acid) ในการป้องกันความพิการของเด็กทารกแรกเกิด
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2559
2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2559(International Coastal Cleanup 2016) ร่วมกับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประชุมวิชาการ “National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 8 เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรอภิปรายหมู่ในหัวข้อ พิการแต่กำเนิดป้องกันได้ด้วยโฟเลต โดยอภิปรายในเรื่องปากแหว่ง-เพดานโหว่ กับการป้องกันมุมมองของศัลยแพทย์ ในจัดการประชุมวิชาการ “National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องมีความสนใจและตระหนักถึงบทบาทที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด
กาชาดนอร์เวย์หารือความร่วมมือด้านภัยพิบัติ...
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Olav Aasland ผู้ประสานงานด้านการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Coordinator) ฝ่ายจัดการภัยพิบัติ ในฐานะผู้แทนสภากาชาดนอร์เวย์ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สภากาชาดไทยจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้การสนับสนุนแก่สภากาชาดนอร์เวย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพอนามัยในภาวะฉุกเฉิน
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ณ จังหวัดนครราชสีมา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
ตักบาตร ครบ 114 ปี รพ.สมเด็จฯ
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 115 รูป และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ครบ 114 ปี
IFRC ร่วมหารือสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ....
Mr.Hung Ha Nguyen, Disaster Risk Management Delegate พร้อมด้วย Ms.Kanokporn Jaroenrith.Project Manager for Building Urban Resilience in SEA และ Ms.Rommanee Klaeotanong Disaster Risk Reduction officer เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือการดำเนินโครงการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ที่ปรึกษา ปชส.พบ ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ.....
คุณสุวัฒน์ เสวตไอยาราม ที่ปรึกษาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ด้านประชาสัมพันธ์และกรรมการสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่ออำลา ไปประกอบอาชีพส่วนตัว
สภากาชาดไทย...มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ให้แก่ผู้ประสบภัย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ให้แก่ผู้ประสบภัย ในกิจกรรม“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภากาชาดไทย...มอบแท็งก์น้ำดื่มให้ผู้ประสบภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ให้แก่ผู้ประสบภัย ในกิจกรรม“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการ...จังหวัดราชบุรี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี
แนะนำรองหัวหน้าคณะผู้แทนประจำภูมิภาคคนใหม่
Mr.Jerome รองหัวหน้าคณะผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คนใหม่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแนะนำทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
สมาคม YWCA มอบเงินจำนวน 270,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
นิสิตแพทย์จุฬาฯ...ร่วมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะนิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อขอข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมรับฟัง The Coach…
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง The Coach
ประชุมตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และกลุ่มงาน ร่วมประชุมหารือกับดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร เพื่อชี้แจงในการจัดทำตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ระดับหน่วยงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
ลงนามถวายพระพร...12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
รับมอบโล่กิตติมศักดิ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมงานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>