สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 19 พ.ย. 53
19 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 43 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 133,122 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 133,122,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
ดาวน์โหลด 520 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
17 พ.ย. 2553
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับปลัดอำเภอปากพนัง และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช...
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 15 พ.ย. 53
15 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 43 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 131,122 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 121,015,832.17 บาท รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย
15 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ผ้าห่ม 1,000 ผืน ชุดเตาแก๊ส 1,000 ชุด หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ พร้อมน้ำดื่ม 1,000 แพค จากโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช
13 พ.ย. 2553
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1,169 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดตรัง
11 พ.ย. 2553
นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง , คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 9 พ.ย. 53
10 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 42 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 120,622 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,515,832.17 บาท
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง
9 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ผ้าห่มและเสื้อยืด มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8 พ.ย. 2553
วันที่ 8 พ.ย. 53 สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้…
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยครัวฯ
8 พ.ย. 2553
วันที่ 8 พ.ย 53 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่
8 พ.ย. 2553
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 พ.ย. 2553
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
6 พ.ย. 2553
วันที่ 5 พ.ย. 53 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุกช่วยชาวสุราษฎร์
5 พ.ย. 2553 11:02:18
วันที่ 5 พ.ย. 53 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี ผู้จัดการครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าครัวเคลื่อนที่ฯ ร่วมกันถวายภัตราหารแด่พระภิกษุและสามเณร พร้อมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
5 พ.ย. 2553
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีรรมราช) ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 พ.ย. 2553
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีรรมราช) ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้...
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 พ.ย. 2553
วันที่ 4 พ.ย. 53 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมกับนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ จ.อยุธยา
4 พ.ย. 2553
คณะเจ้าหน้าที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอยุธยามอบอาหารพร้อมรับประทาน ยาชุดสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า แก่ผู้ประสบอุทกภัยวันที่ 2 พ.ย.2553
รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 2 พ.ย. 53
3 พ.ย. 2553
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้....
กาชาด 5 สวางคนิวาส..บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
2 พ.ย. 2553
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับนางจินตนา ชูศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสมชาติ ตันตระกูล ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพีรพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>