สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือนก.ย. - พ.ย. 2553
3 ธ.ค. 2553
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว
30 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนางกมลวรรณ หทยะตันติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 913 ครั้ง
สรุปการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือน 15 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2553
26 พ.ย. 2553
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 130 ครั้ง ใน 44 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า และของจำเป็นในการยังชีพ จำนวน 136,622 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 136,622,000 บาท พร้อมน้ำดื่มบริจาค จากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ และผู้บริจาค จำนวน 1,091,860 ขวด นอกจากนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน บริการด้านการอพยพและขนส่ง การผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายผู้ประสบภัย และบริการด้านการติดต่อสื่อสารในหลายพื้นที่ ดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
26 พ.ย. 2553
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอ.ชะอวด สมาชิกกิ่งกาชาดอ.ชะอวด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 550 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 556,325.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา และจ.นครศรีธรรมราช
26 พ.ย. 2553
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา และอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 980 ชุด มูลค่า 941,770.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 22 พ.ย. 53
24 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 44 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 134,622 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 134,622,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
24 พ.ย. 2553
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 19 พ.ย. 53
19 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 43 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 133,122 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 133,122,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้...
ดาวน์โหลด 636 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
17 พ.ย. 2553
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับปลัดอำเภอปากพนัง และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช...
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 15 พ.ย. 53
15 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 43 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 131,122 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 121,015,832.17 บาท รายละเอียดดังนี้...
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย
15 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ผ้าห่ม 1,000 ผืน ชุดเตาแก๊ส 1,000 ชุด หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ พร้อมน้ำดื่ม 1,000 แพค จากโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช
13 พ.ย. 2553
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1,169 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดตรัง
11 พ.ย. 2553
นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง , คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 9 พ.ย. 53
10 พ.ย. 2553
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 42 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 120,622 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,515,832.17 บาท
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง
9 พ.ย. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ผ้าห่มและเสื้อยืด มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8 พ.ย. 2553
วันที่ 8 พ.ย. 53 สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้…
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยครัวฯ
8 พ.ย. 2553
วันที่ 8 พ.ย 53 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่
8 พ.ย. 2553
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 พ.ย. 2553
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
6 พ.ย. 2553
วันที่ 5 พ.ย. 53 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>