สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
26 ต.ค. 2553
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำอาหารที่ปรุงสุกรับประทาน และเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 767 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
26 ต.ค. 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 4,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย
อ่าน 905 ครั้ง
สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิราชประชาฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี
26 ต.ค. 2553
นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 2,000 ชุด โดยร่วมกับแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ ที่นำชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 645 ครั้ง
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชลบุรี
26 ต.ค. 2553
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 688 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยเรือท้องแบน
26 ต.ค. 2553
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย
อ่าน 768 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯร่วมกับสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี
26 ต.ค. 2553
นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 2,000 ชุด โดยร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ซึ่งนำชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 995 ครั้ง
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชลบุรี
26 ต.ค. 2553
แพทย์หญิง วรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชลบุรี
อ่าน 685 ครั้ง
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
26 ต.ค. 2553
นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งอาสาสมัคร ร่วมกันผลิตอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 2,500 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
อ่าน 974 ครั้ง
สถานีกาชาด 6 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
25 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเชาวลี นาคสุขศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ฯลฯ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอุทกภัย วันที่ 17,20 และ 25 ตุลาคม 2553
สรุปสรุปความช่วยเหลือสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ
24 ต.ค. 2553
สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 26 ตุลาคม 2553 รวม 28 จังหวัด ...
สถานีกาชาดอรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
19 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดร.สุรชัย ศรีสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางพรทิพย์ ห่านตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายณรงค์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เขตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ จังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 18 และ 19 เดือนตุลาคม 2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา
19 ต.ค. 2553
สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำชุดอาหารพร้อมรับประทานไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาคร
19 ต.ค. 2553
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย....
อ่าน 1005 ครั้ง
สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.บุรีรัมย์
19 ต.ค. 2553
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย .....
อ่าน 846 ครั้ง
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชลบุรี
19 ต.ค. 2553
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี.......
อ่าน 808 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เพชรบุรี
11 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 8 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี...............
สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
11 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางจินตนา ชูศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด................
อ่าน 1078 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
11 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 8 ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี.......
อ่าน 923 ครั้ง
สภากาชาดไทย ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด
7 ต.ค. 2553
สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด
อ่าน 712 ครั้ง
จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
7 ต.ค. 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด
อ่าน 677 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>