สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปสรุปความช่วยเหลือสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ
24 ต.ค. 2553
สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 26 ตุลาคม 2553 รวม 28 จังหวัด ...
สถานีกาชาดอรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
19 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดร.สุรชัย ศรีสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางพรทิพย์ ห่านตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายณรงค์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เขตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ จังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 18 และ 19 เดือนตุลาคม 2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา
19 ต.ค. 2553
สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำชุดอาหารพร้อมรับประทานไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาคร
19 ต.ค. 2553
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย....
อ่าน 1064 ครั้ง
สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.บุรีรัมย์
19 ต.ค. 2553
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย .....
อ่าน 895 ครั้ง
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชลบุรี
19 ต.ค. 2553
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี.......
อ่าน 922 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เพชรบุรี
11 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 8 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี...............
สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
11 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางจินตนา ชูศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด................
อ่าน 1139 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
11 ต.ค. 2553
สถานีกาชาดที่ 8 ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี.......
อ่าน 988 ครั้ง
สภากาชาดไทย ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด
7 ต.ค. 2553
สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด
อ่าน 768 ครั้ง
จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
7 ต.ค. 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด
อ่าน 733 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย
6 ก.ย. 2553
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553
6 ก.ย. 2553
สรุปมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวนทั้งสิ้น 4,520 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 14,700 ขวด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย และอุตรดิตถ์
สรุปข้อมูลสถานการณ์และการร้องขอความชข่วยเหลือ จากคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 ก.พ. 53 (IMEX 2010)
22 ก.พ. 2553
เปิดรับบริจาคโลหิตวันหยุดสงกรานต์
10 เม.ย. 2552
วันหยุดสงกรานต์ 11 – 15 เมษายน 2552 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30
ขยายเวลารับบริจาคโลหิตวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
24 ก.ย. 2550
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับบริจาคโลหิตเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากเดิมเปิดเวลา 11.00-15.30 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 08.30 - 15.30 น. เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2550 เป็นต้น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39]

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>