สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อวยพรสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 19 ปี
แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 19 ปี
ตรวจเยี่ยมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยม “คลังสัมภาระผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ สภากาชาดไทย” จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำการกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตำบลรูสะมีแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัด"โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม" โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัคร
เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 Mr. ElhadjAsSyเลขาธิการสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการทางทันตกรรม แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
จุดประกายกาชาด
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “จุดประกายกาชาด”
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ “ฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี”
สนับสนุนอุปกรณ์รถเข็น เตียง ไม้เท้า แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์อาร์มาเนียน และที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดงานบาร์ซาร์2015 ร่วมกับ ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมาคม YWCA of Bangkok และเจ้าหน้าที่โครงการ มอบเงินให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์รถเข็น เตียง ไม้เท้า แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติผ่านระบบ GIS NET
วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายจำนงค์ แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่รอยัลคอร์ท
มอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัท เอ็ม.เอช.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งติดตั้งยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด
อบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้บริการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล “SET BULL RUN Mini Marathon 2016” ให้สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP) เพื่อจัดทำแผนตอบสนองภัยพิบัติระดับอาเซียน
อบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ในโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่ประชาชน
อบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จัดอบรมแกนนำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี"
ซ้อมแผนโต๊ะ….เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
นายเสาวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเลขานุการคณะทำงาน ในคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการวางแผนการฝึกซ้อมแผนโต๊ะของสภากาชาดไทยให้มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>