สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่งฯ
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน 10 องค์กร ประจำปี พ.ศ. 2557 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมพิธีและรับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ณ ห้องลอนดอน 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เอ รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ...
สภากาชาดไทย เยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2557
วันที่ 3 และ 6 ตุลาคม 2557 สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร และคุณหมิว วิภาพร รุจิหาญ ศิลปินนักร้อง สังกัดค่ายกานต์มญี ลายไท เข้าพบสื่อมวลชนกว่า 30 สำนักข่าว เพื่อมอบของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี พ.ศ.2557" ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ...
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย จำนวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง
วันที่ 20 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International Coastal Cleanup Day (ICC)) กับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดน้ำริน-หาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เลียกเซ้งเทรดดิ้ง.....ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 กันยายน 2557 คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด และคณะ เป็นผู้แทนบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 525 ครั้ง
ประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting
วันที่ 16-18 กันยายน 2557 สหพันธ์สภากาชาด และ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดการประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติได้ในระดับภูมิภาค โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยและคณะ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ...
โครงการแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานโครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน โดยมีเด็กมาตรวจวัดสายตา 2,099 ราย และได้รับแว่น 866 ราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น...
โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.สระบุรี
วันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา ณ โรงพยาบาลหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ IMEX 2013-2015
วันที่ 8 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ (Integrated Mock Exercise 2013-2015) ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา...
งานเปิดตัวโครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และเวทีประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดฯ
วันที่ 5 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในงานเปิดตัวโครงการ "เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน" (Safe School) และเวทีประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงเรียนสันทราย (พรหมมณี)วิทยา อ.แม่จัน จ.เชียงราย...
The Asia Foundation ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 กันยายน 2557 Mr.Kim DeRidder, Director Environment Programs , The Asia Foundation ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย...
สภาเสี้ยววงเดือนแดงการ์ต้า เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 4 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ Dr.Daoud Al Bast, Director of Medical Affairs – Qatar Red Crescent Society และคณะ ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดประชุมสัมมนาโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ
วันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และบริษัท เอ็กเซลเล้นท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมจัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประเมินโครงการ ภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด...
นายกกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 2 กันยายน 2557 นายกกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป บรรยายให้ความรู้ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ...
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย จำนวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
สภากาชาดไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมและศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต...
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ จัดอบรมหลักการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติและเทคนิคการดูแลบำรุงรักษา พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดอบรม เรื่อง "หลักการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติและเทคนิคการดูแลบำรุงรักษา พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
แถลงข่าวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงยา การรักษา และการป้องกันโรค ได้อย่างทั่วถึง ร่วมด้วย ผู้พันเบิร์ด - พันโทวันชนะ สวัสดี และแต้ว - ณฐพร เตมีรักษ์ ดารานักแสดงที่มาร่วมสนับสนุนสังคมของการแบ่งปัน พร้อมช่วยจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน จ.อ่างทอง
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จ.อ่างทอง...
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้นำชุมชนจาก 5 จังหวัด คือ สุรินทร์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย และอุบลราชธานีเข้าร่วม ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>